INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大崎学報 (通号: 22)

媒体情報:

媒体名 大崎学報
媒体名欧文 Journal of Nichiren Buddhist Studies
通号 22
ISSN 02891174
編者 守谷貫教
発行日 1912-05-10
発行者日蓮宗大学同窓会
発行地東京


収録論文: 7 件

西村 慈珖 教理史上に於ける元政上人大崎学報1-15詳細
島地 大等 三摩地門の仏教に就て大崎学報16-25(R)詳細
岡 教邃 日本天台口伝法門の由来及其発達大崎学報25-40詳細
佐藤 鉄太郎 神道と仏教大崎学報40-57詳細
富谷 旭霑 重須大学頭日澄大崎学報57-72詳細
□△○ 谷山ヶ岡より大崎学報73-76(R)詳細
---- ---- 新刊紹介大崎学報76-78(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage