INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

支那仏教史学 1 巻 3 号

媒体情報:

媒体名 支那仏教史学
媒体名欧文 The Journal of the History of Chinese Buddhism
1
3
編者 支那仏教史学会
発行日 1937-10-17
発行者法蔵館
発行地東京/京都


収録論文: 5 件

鈴木 大拙 加賀大乗寺所蔵の「六祖壇経」と「一夜碧巌」につきて支那仏教史学1-23詳細
福井 康順 老子化胡経の諸相支那仏教史学24-46詳細
高雄 義堅 末法思想と諸家の態度(下)支那仏教史学47-70詳細
寺本 婉雅 西蔵古代民族の研究(下)支那仏教史学71-83詳細
小笠原 宣秀 唐の排仏論者傅奕について支那仏教史学84-93詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage