INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

宗学院論輯 (通号: 25)

媒体情報:

媒体名 宗学院論輯
通号 25
編者 真宗本願寺派宗学院
発行日 1976-03-15
発行者永田文昌堂
発行地京都


収録論文: 8 件

大江 順誠 行信釈義と往生論註宗学院論輯1-27詳細
苗村 高綱 『天台四教儀』の末疏宗学院論輯28-66詳細
桐渓 順忍 時尅の一念に就ての一考察宗学院論輯67-91詳細
徳沢 竜泉 大経五悪段の訳出及び其根本思想について宗学院論輯92-108詳細
宮崎 円遵 『最須敬重絵』の指図画に就て宗学院論輯109-130詳細
水戸 善英 称名破満釈の動向に就いて宗学院論輯-詳細
石田 充之 金沢文庫蔵隆寛律師遺著『具三心義』本文と解説宗学院論輯151-193詳細
藤永 清徹 真俗二諦論宗学院論輯1-43詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage