INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教研究 (通号: 28)

媒体情報:

媒体名 仏教研究
媒体名欧文 Buddhist Studies (BUKKYŌ KENKYŪ)
通号 28
ISSN 0285-0605
編者 国際仏教徒協会
発行日 1999-03-30
発行者国際仏教徒協会
発行地浜松


収録論文: 7 件

佐々木 閑 Buddhist Sects in the Aśoka Period (8)仏教研究1-10(L)詳細
Kieffer-Pülz P. Vācissara's Sīmālaṅkārasaṅgaha and the Disagreement between Coḷiyas and Sīhaḷas仏教研究11-18(L)詳細
Hüsken Ute Rephrased Rules仏教研究19-29(L)詳細
Hayashi Takatsugu On the Authorship of the Aṭṭhasākinī仏教研究31-71(L)詳細
安 良圭 Two Kinds of Substitutes for the Buddha in the Mahāparinibbāna-Suttanta仏教研究73-87(L)詳細
田辺 和子共訳' Paññāsajātaka 中の Sattadhanujātaka 訳注(1)仏教研究89-122(L)詳細
木下 航二共訳' Paññāsajātaka 中の Sattadhanujātaka 訳注(1)仏教研究89-122(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage