INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

東洋哲学 1 巻 6 号

媒体情報:

媒体名 東洋哲学
1
6
編者 井上円了
発行日 1894-08-02
発行者東洋哲学会
発行地東京


収録論文: 5 件

村上 専精 仏典翻訳家の四天王東洋哲学218-222詳細
英漢対訳阿弥陀経東洋哲学237-237詳細
藤嶋 胆岳 小説的釈尊東洋哲学238-239詳細
浅井 豊久 仏蘭の東洋学者アンケチル・デュ・ペロン氏の伝東洋哲学239-242詳細
錫蘭仏教と原教本との関係東洋哲学249-250詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage