INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前藤吉 慈海 ( ふじよし じかい, Jikai Fujiyoshi ) 著 (花園大学教授)
タイトル禅定と解脱
タイトル読みぜんじょうとげだつ
サブタイトル中国の禅宗を中心として
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ453-480(R)
媒体名 仏教思想
媒体名欧文 ----
通号 8
特集・テーマ 解脱
編者 仏教思想研究会
発行日1982-10-01
発行者平楽寺書店
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00049314
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  唐代 宋代 明代 清代 中国 (地域) 中国仏教 (分野) 隋代 (時代) 日本 (地域) 浄土教 (分野) 宋代 (時代) 禅宗 (分野) 仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 唐代 (時代) 曹洞宗 (分野) 元代 (時代) 清代 (時代) 江戸時代 (時代) 明代 (時代) 現代 (時代) モンゴル仏教 (分野) 道教 (分野) 仏教学 (分野)
 分野  中国仏教 中国禅宗 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 道元 (人物) 臨済宗 (分野) 中国仏教 (分野) 宋代 (時代)
 人物  袾宏 銭謙益 永明延寿 普明禅師 智旭 (人物) 中国仏教 (分野) 遵式 (人物) 蓮池大師 (人物) 霊芝崇福寺 (術語) 阿弥陀経疏鈔 (文献) 覚岸 (人物) 禅関策進 (文献) 臨済宗 (分野) 扶桑五山記 (文献) 元粋 (人物) 弘允 (人物) 紫柏真可 (人物) 沈徳符 (人物) 竟陵 (人物) 王漁洋 (人物) 禅宗 (分野) 宗鏡録 (文献) 天台宗 (分野) 宗密 (人物) 澄観 (人物) 永嘉玄覚 (人物) 四明知礼 (人物) 達磨 (人物) 廓庵師遠禅師 (人物)
 文献  禅関策進 十牛図 法華経 牧牛図頌 十牛図 (文献) 弥陀経要解 (文献) 白隠慧鶴 (人物) 念仏禅 (術語) (分野) 印光文鈔 (文献) 混合経 (文献) 袾宏 (人物) 廓庵師遠 (人物) 鈴木大拙 (人物) 臨済録 (文献) 禅関策進 (文献) エックハルト (人物) 善の研究 (文献) 碧巌録 (文献) 西と東の神秘主義 (文献) 日蓮 (人物) インド仏教 (分野) 涅槃経 (文献) 華厳経 (文献) 大乗仏教 (分野) 維摩経 (文献) 般若経 (文献) 正法眼蔵 (文献)
 術語  禅定と解脱 公案禅 王三昧 見性悟道 十牛図 (文献) 門参 (術語) 看話禅 (術語) 正法眼蔵 (文献) 黙照禅 (術語) 現成公案 (術語) 儒仏一致 (術語) 碧巌録 (文献) 神秘主義 (術語) 念仏 (術語) 二十五三昧 (術語) 三業の念仏 (術語) 呼吸法 (術語) 仏経 (術語) 尽十方界 (術語) 涅槃経 (文献) 霊夢 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage