INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前杉崎 大愚 ( すぎさき だいぐ, Daigu Sugisaki ) 著 (生安寺住職)
タイトル融通念仏宗
タイトル読みゆうづうねんぶつしゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ9-28(R)
媒体名 講座仏教
媒体名欧文 ----
通号 7
特集・テーマ 日本仏教の宗派(2)
編者 結城令聞
発行日1958-07-30
発行者大蔵出版
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00049475
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 融通念仏宗 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野) 日本仏教 (分野) 良忍 (人物) 剃髪式 (術語) 中世 (時代) 宗教史 (分野) 融観大通 (人物) (時代)
  人物   良忍 法明 大通 浄土教 (分野) 日本仏教 (分野) 元暁 (人物) 家寛 (人物) 源信 (人物) 法然 (人物) 融通念仏宗 (分野) 良仁 (人物) 日本 (地域) 本山 (人物) 融通大念仏亀鐘縁起 (文献) 等順 (人物) 法明上人伝 (文献) 法明上人史伝 (文献) 良忍 (人物) 大念仏 (術語) 融通円門章 (文献) (分野) 近世浄土教 (分野) 融通念仏 (分野) 良鎮 (人物) 融通念仏縁起 (文献) 大照 (人物)
  文献   融通念仏勧進帳 融通円門章 大通 (人物) 往生拾因 (文献) 融通本山檀林清規並序 (文献) 良忍 (人物) 融通念仏 (術語) 融通念仏信解章 (文献) 観経疏 (文献) 観心略要集 (文献)
  術語   融通念仏 口称念仏 早朝の十念 四法界融通無碍観 一人一切人 恵心学派 (術語) 融通念仏縁起 (文献) 常行三昧 (術語) 踊念仏 (術語) 一遍聖絵 (文献) 念仏信仰 (術語) 物忌 (術語) 浄土門 (術語) 念仏三昧 (術語) 観念念仏 (術語) 本願 (術語) 十牛図 (術語) 自然法爾 (術語) 称名念仏 (術語) 四十八願 (術語) 往生 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage