INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前望月 信亨 ( もちづき しんこう, Shinko Mochizuki ) 著 ()
タイトル疑似経と偽妄経
タイトル読みぎじきょうとぎもうきょう
サブタイトル仁王経、梵網経、瓔珞経
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-4(R)
媒体名 仏書研究
媒体名欧文 ----
通号 32
ISSN ----
ISBN ----
編者 村上運梢
発行日1917-07-20
発行者仏書研究会
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00126454
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
  人物   竺法護 鳩摩羅什 真諦 中国仏教 (分野) 鳩摩羅什 (人物) 支謙 (人物) 羅什 (人物) 仏教学 (分野) 正法華経 (文献) 支婁迦讖 (人物) 訳経 (分野) 僧肇 (人物) 法華経 (文献) 大乗仏教 (分野) 龍樹 (人物) 玄奘 (人物) 慧遠 (人物) 竺法護 (人物) 世親 (人物) 唯識 (分野) 大乗起信論 (文献) 摂大乗論 (文献) 吉蔵 (人物) 馬鳴 (人物)
  文献   仁王経 梵網経 瓔珞経 衆経目録 歴代三宝紀 開元釈教録 金光明経 (文献) 法華経 (文献) 涅槃経 (文献) 大集経 (文献) 仁王般若経 (文献) 薬師経 (文献) 不空 (人物) 『報恩抄』 (文献) 華厳経 (文献) 沙門果経 (文献) 顕戒論 (文献) 瓔珞経 (文献) 四分律 (文献) 瑜伽師地論 (文献) 梵網経 (文献) 法華玄義 (文献) 摩訶止観 (文献) 般若経 (文献) 阿含経 (文献) 普賢観経 (文献) 戒学要語 (文献) 歴代三宝紀 (文献) 出三蔵記集 (文献) 大唐内典録 (文献) 阿毘達磨仏教の研究 (文献) 法経 (人物) 大乗 (術語) 道宣 (人物) 内典録 (文献) 衆経目録 (文献) 続高僧伝 (文献) 経録 (術語) 衆経別録 (文献) 魏書 (文献) 開元釈教録 (文献) 両部大法相承師資付法記 (文献) 宋高僧伝 (文献) 貞元新定釈教目録 (文献) 成唯識論掌中枢要 (文献) (文献)
  術語   疑似経 偽妄経 偽経 (術語) 偽似経 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage