INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前福島 俊翁 ( ふくしま しゅんおう, Shuno Fukushima ) 著 ()
タイトル虎関禅師と其の学
タイトル読みこかんぜんじとそのがく
サブタイトル
タイトル(欧文)
サブタイトル(欧文)
該当ページ1-22(R)
媒体名 禪學研究
媒体名欧文 ----
通号 22
編者 日種譲山
発行日1934-12-10
発行者禪學研究會
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00020820
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
 時代  鎌倉 室町 日本 (地域) 日本仏教 (分野) 日本中世仏教 (分野) 浄土教 (分野) 真宗 (分野) 浄土真宗 (分野) 平安 (時代) 室町 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸 (時代) 南北朝 (時代)
 分野  日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
 人物  虎関師錬 寧一山 中岩円月 後醍醐帝 孔子 日本仏教 (分野) 夢窓疎石 (人物) 杲宝 (人物) 栄西 (人物) 元亨釈書 (文献) 蘭渓道隆 (人物) 禅宗 (分野) 道元 (人物) 虎関師錬 (人物) 中岩円月 (人物) 後醍醐帝 (人物) 寧一山 (人物) 孔子 (人物) 老子 (人物) 孟子 (人物) 儒教 (分野) 中国仏教 (分野) 荘子 (人物) 中国思想 (分野) 仏陀 (人物) 李成桂 (人物)
 文献  聚分韻略 一山国師語録 海蔵略韻 元亨釈書 神皇正統記 済北集 論語 虎関師錬 (人物) 孔子 (人物) 梅花無尽蔵 (文献) 宥円 (人物) 一山国師語録 (文献) 渡唐天神像 (術語) 日向長善寺版 (文献) 聚分韻略 (術語) 白雲東明和尚語録 (文献) 聚分韻略 (文献) 海蔵略韻 (文献) 秋澗録 (文献) 元亨釈書 (文献) 本朝高僧伝 (文献) 沙石集 (文献) 扶桑略記 (文献) 最澄 (人物) 延宝伝灯録 (文献) 興禅護国論 (文献) 日本書紀 (文献) 公卿補任 (文献) 三国仏法伝通縁起 (文献) 釈尊 (人物) 儒教 (分野) カウティリヤ実利論 (文献) 愚管抄 (文献) 五代帝王物語 (文献) 空華集 (文献) 虎関和尚行状 (文献) 五山文学 (術語) 詩評 (術語) 禅門定祖図 (文献) 通衡 (文献) 東海璚華集 (文献) 老子 (文献) 孟子 (文献) 荘子 (文献) 中庸 (文献) 顕正論 (文献) 父母恩重経 (文献) 金剛経注 (文献) 正法眼蔵 (文献)
 術語  韻書 三重韻 三種神器 儒学 皇国の精神 三重韻 (術語) 真幸院版 (術語) 論語 (文献) 韻書 (術語) 三種神器 (術語) 伊勢二字 (術語) 三教合一 (術語) 儒学 (術語) 神祇思想 (術語) 神璽 (術語) 中世神道説 (術語) 老子崇拝 (術語) 公洋学 (術語) 皇国の精神 (術語) 国学 (術語) 坐禅 (術語) 釈氏 (術語) 世俗倫理と仏教 (術語) 空思想 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage