INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前 西口 芳男 ( にしぐち よしお, Yoshio Nishiguchi ) 訳 ()
タイトル徳山の示衆
タイトル読みとくさんのじしゅう
サブタイトル
タイトル(欧文)Address of Te-shan
サブタイトル(欧文)
該当ページ85-135
媒体名 禅文化研究所紀要
通号 14
編者 禅文化研究所
発行日1987-03-31
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00021190
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
 地域  中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
 時代  中国 (地域) 中国仏教 (分野) (時代) 禅宗 (分野) (時代) 日本 (地域) 教理史 中国禅宗史 (分野)
 分野  禅宗 日本仏教 (分野) 中国仏教 (分野) 曹洞宗 (分野) 日本 (地域) 道元 (人物) 鎌倉時代 (時代) 中国 (地域) 仏教 (分野)
 人物  臨済 徳山宣鑑 大慧宗杲 鼓山神晏 慧諶 雪峰義存 圜悟克勤 道元 (人物) 臨済録 (文献) 黄檗 (人物) 馬祖 (人物) 禅宗 (分野) 白隠 (人物) 正法眼蔵 (文献) ニーチェ (人物) 潙山霊祐 (人物) 雲門文偃 (人物) 天皇道悟 (人物) 橋田邦彦 (人物) 正法眼蔵心不可得巻 (文献) 雪峰義存 (人物) (分野) 宏智正覚 (人物) 朱子 (人物) 中国禅宗 (分野) 栄西 (人物) 慧諶 (人物) 玄沙師備 (人物) 長慶慧稜 (人物) 大慧宗杲 (人物) 中国禅宗史 (分野) 馬祖道一 (人物) 知訥 (人物) 心聞曇賁 (人物) 看話禅 (分野) 鼓山神晏 (人物) 禅籍 (分野) 石頭希遷 (人物) 三聖慧然 (人物) 雲門広録 (文献) 香林 (人物) 玄沙 (人物) 雪竇重顕 (人物) 圜悟仏果禅師語録 (文献) 碧巌録 (文献) 五祖法演 (人物)
 文献  臨済録 正法眼蔵 雪峰語録 宗鏡録 禅門拈頌集 祖堂集 聯灯会要 正法眼蔵 (文献) 祖堂集 (文献) 碧巌録 (文献) 六祖壇経 (文献) 臨済 (人物) 伝心法要 (文献) 臨済義玄 (人物) 歎異抄 (文献) 道元 (人物) 永平広録 (文献) 正法眼蔵随聞記 (文献) 弁道話 (文献) 道元禅師 (人物) 修証義 (文献) 法華経 (文献) 宝慶記 (文献) 玄沙廣録 (文献) 宗鏡録 (文献) 露柱 (術語) 禅林象器箋 (文献) 万善同帰集 (文献) 永明延寿 (人物) 延寿 (人物) 景徳伝灯録 (文献) 楞伽経 (文献) 澄観 (人物) 大乗起信論 (文献) 宗密 (人物) 心聞曇賁 (人物) 円頓成仏論 (文献) 金剛経 (文献) 宗鏡録撮要 (文献) 道化 (術語) 有情 (術語) 宋高僧伝 (文献) 宝林伝 (文献) 臨済録 (文献) 禅宗 (分野) 伝灯録 (文献) 五灯会元 (文献) 建中靖国続灯録 (文献) 嘉泰普灯録 (文献) 宗門統要集 (文献) 語録 (術語)
 術語  四料簡 老胡 徳山の棒 全体作用 無位の真人 (術語) 俗語 (術語) 曹洞宗旨 (術語) 老胡 (術語) 偏正五位 (術語) (術語) 聯灯会要 (文献) 自性 (術語) 四料簡 (術語) 徳山の棒 (術語) 全体作用 (術語) 焼け和尚 (術語) 土門拳 (人物) 霊験 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage