INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前赤松 月船 ( あかまつ げっせん, Gessen Akamatsu ) 著 ()
タイトル
タイトル読みかね
サブタイトル
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ26-30(R)
媒体名 現代佛教
媒体名欧文 THE CONTEMPORARY BUDDHISM
通号 121
1月
ISSN ----
ISBN ----
編者 桑田貫治
発行日1935-01-01
発行者現代佛教社
発行地東京
本文
INBUDS IDIB:00192553
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   日本 日本仏教 (分野) 鎌倉時代 (時代) 現代 (時代) 中国 (地域) 平安時代 (時代) 鎌倉 (時代) 江戸時代 (時代) 日本現代 (時代)
  分野   日本仏教 日本 (地域) 鎌倉時代 (時代) 浄土教 (分野) 浄土真宗 (分野) 日蓮宗 (分野) 真言宗 (分野) 平安時代 (時代) 曹洞宗 (分野)
  人物   西行法師 世阿弥 其角 羅人 日本仏教 (分野) 私聚百因縁集 (文献) 宗達 (人物) 宗達筆西行物語絵巻 (文献) 道元 (人物) 風姿花伝 (文献) 観阿弥 (人物) 能阿弥 (人物) 禅宗 (分野) 正法眼蔵 (文献) 金春禅竹 (人物)
  文献   山家集 平家物語 猿簑集 花伝書 西行 (人物) 法華経 (文献) 新古今和歌集 (文献) 西行物語 (文献) 山田昭全 (人物) 和歌 (術語) 円位上人 (人物) 狂言 (術語) 源氏物語 (文献) 方丈記 (文献) 法然 (人物) 日本仏教 (分野) 源平盛衰記 (文献) 仏教文学 (分野) 徒然草 (文献) 平清盛 (人物) 大江匡房 (人物) 無量寿経 (文献) 道元 (人物) 花鏡 (文献) 湯浅泰雄 (人物) 風姿花伝 (文献)
  術語   生命観 地獄変相図 閑寂 禅院 生死観 (術語) 自然観 (術語) 生命倫理 (術語) 不死 (術語) 生命の尊厳性 (術語) 縁起 (術語) 仏教 (分野) ビハーラ (術語) 律院 (術語) 禅修行 (術語) 尼僧 (術語) 願文 (術語) 念仏 (術語) 自給自足生活 (術語) 坐禅 (術語) 十宗観 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage