INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

論文情報

この情報の修正・追加(通知)
名前古賀 英彦 ( こが ひでひこ, Hidehiko Koga ) 著 (花園大学教授)
タイトル月印万川
タイトル読みがついんばんせん
サブタイトル続仏性論再考
タイトル(欧文)----
サブタイトル(欧文)
該当ページ66-72(R)
媒体名 禅文化
媒体名欧文 ----
通号 190
ISSN 0514-3012
編者 西口芳男・前田直美・西村惠学
発行日2003-10-25
発行者禅文化研究所
発行地京都
本文
INBUDS IDIB:00074833
引用文献ID


キーワード:

分類この論文のキーワードこの論文のキーワードに関連の強いキーワード
  地域   中国 中国仏教 (分野) 日本 (地域) インド (地域) 唐代 (時代) 敦煌 (地域) (時代) 宋代 (時代) 隋代 (時代)
  分野   中国仏教 中国 (地域) 浄土教 (分野) 禅宗 (分野) 唐代 (時代) 天台宗 (分野) 日本仏教 (分野) 華厳宗 (分野) インド仏教 (分野)
  人物   天台智顗 朱熹 天台宗 (分野) 天台学 (分野) 摩訶止観 (文献) 中国仏教 (分野) 南岳慧思 (人物) 法華経 (文献) 中国天台学 (分野) 法華玄義 (文献) 臨済義玄 (人物) 己和 (人物) 朱子 (人物) 李成桂 (人物) 王陽明 (人物) 黄抗 (術語) 皇侃 (人物) 円悟 (人物)
  文献   法華玄義 金光明経 涅槃経 朱子語類 大乗義章 臨済録 摩訶止観 (文献) 法華文句 (文献) 智顗 (人物) 法華経 (文献) 法華玄論 (文献) 維摩経玄疏 (文献) 涅槃経 (文献) 大智度論 (文献) 仁王経 (文献) 梵網経 (文献) 大雲経 (文献) 仁王般若経 (文献) 合部金光明経 (文献) 華厳経 (文献) 教行信証 (文献) 親鸞 (人物) 正法眼蔵 (文献) 維摩経 (文献) 仏性 (術語) 朱子文集 (文献) 大慧書 (文献) 王陽明 (人物) 朱子 (人物) 古今書録 (文献) 大乗義章 (文献) 勅修百丈清規 (文献) 荘子 (文献) 慧遠 (人物) 浄影寺慧遠 (人物) 宝性論 (文献) 観経疏 (文献) 起信論 (文献) 祖堂集 (文献) 碧巌録 (文献) 六祖壇経 (文献) 臨済 (人物) 伝心法要 (文献) 臨済義玄 (人物) 歎異抄 (文献)
  術語   感応妙 仏性論 即心是仏 作用即性 一気貫通 心外無仏 応現 (術語) 仏性論 (術語) 均正 (人物) 臨済録 (文献) 仏性 (術語) 救済 (術語) 三心一心 (術語) 如来蔵 (術語) 見性禅 (術語) 源信 (人物) 金光明経 (文献) 経体論 (術語) 非心非仏 (術語) 平常心是道 (術語) 修証義 (文献) 祖堂集 (文献) 只管打坐 (術語) 発菩提心 (術語) 将錯就錯 (術語) 洪州宗 (術語) 無事禅 (術語) 一気貫通 (術語) 鑑覚 (術語) (術語) 本則 (術語) 無句 (術語) 三句 (術語) 作用即性 (術語) 心外無仏 (術語)

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage