INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 大乗荘厳経論 [SAT] 大乗莊厳経論 [SAT] 大乘荘厳経論 [SAT] 大乘莊厳経論 [SAT] 大乗荘嚴経論 [SAT] 大乗莊嚴経論 [SAT] 大乘荘嚴経論 [SAT] 大乘莊嚴経論 [SAT] 大乗荘厳經論 [SAT] 大乗莊厳經論 [SAT] 大乘荘厳經論 [SAT] 大乘莊厳經論 [SAT] 大乗荘嚴經論 [SAT] 大乗莊嚴經論 [SAT] 大乘荘嚴經論 [SAT] 大乘莊嚴經論 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
摂大乗論 (文献) (...)  中辺分別論 (文献) (...)  瑜伽師地論 (文献) (...)  解深密経 (文献) (...)  安慧 (人物) (...)  宝性論 (文献) (...)  インド仏教 (分野) (...)  仏地経論 (文献) (...)  瑜伽論 (文献) (...)  成唯識論 (文献) (...) 
-- 367 件ヒット
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
岸上 仁 (著)『大乗荘厳経論』におけるnimittaの概念印度学仏教学研究 通号 138 2016-03-20 139-142(L)詳細
松田 訓典 (著)Mahāyānasūtrālaṃkāraの構成に対する註釈態度仏教学 通号 57 2016-03-20 1-17(L)詳細
張堂 興昭 (著)最澄と『文句』『止観』所説の「十善戒」天台学報 通号 58 2016-10-31 83-92(R)詳細
上野 隆平 (著)『大乗荘厳経論』の浄土観印度学仏教学研究 通号 141 2017-03-20 162-167(L)詳細
金 俊佑 (著)不一不異論証の展開佛教大学仏教学会紀要 通号 22 2017-03-25 49-67(L)詳細
清水 俊史 (著)パーリ上座部所伝『論事』(Kathāvatthu)を巡る仏説論仏教文化研究 通号 61 2017-03-31 1-13(L)詳細
千葉 隆誓 (著)『大乗荘厳経論』第1詩頌の解釈印度学仏教学研究 通号 144 2018-03-20 140-143(L)詳細
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage