INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 志磐 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
仏祖統紀 (文献) (...)  戒応 (人物) (...)  法華玄義 (文献) (...)  慧遠<廬山> (人物) (...)  宗暁 (人物) (...)  斉明天皇 (人物) (...)  無遮水陸大斎記 (文献) (...)  天台学 (分野) (...)  宗鑑 (人物) (...)  徳韶 (人物) (...) 
-- 22 件ヒット
1 2
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
佐藤 成順 (著)『仏祖統紀』刊行の時代と刊行の支援者三康文化研究所年報 通号 45 2014-06-30 1-43(R)詳細
杉山 裕俊 (著)開宝蔵について仏教文化研究 通号 61 2017-03-31 71-85(R)詳細あり
1 2
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage