INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 浄土真宗 [SAT] 淨土真宗 [SAT] 浄土眞宗 [SAT] 淨土眞宗 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
親鸞 (人物) (...)  日本仏教 (分野) (...)  鎌倉時代 (時代) (...)  蓮如 (人物) (...)  日本 (地域) (...)  真宗学 (分野) (...)  現代 (時代) (...)  仏教 (分野) (...)  浄土宗 (分野) (...)  法然 (人物) (...) 
-- 5217 件ヒット
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
村上 速水 (著)他力廻向論の考察龍谷大学論集 通号 345 1952-12-10 213-225詳細
松谷 了玄 (著)頓成の宗学大系(下)大谷学報 通号 116 1953-03-15 65-75詳細
二村 竜華 (著)理想と現実を結ぶもの大谷学報 通号 117 1953-06-20 1-18詳細
大原 性実 (著)真宗救済論に於ける行の位置真宗学 通号 9 1953-07-01 1-11詳細
桐渓 順忍 (著)浄土文類聚鈔の撰述年代について真宗学 通号 9 1953-07-01 12-34詳細
普賢 大円 (著)現生正定聚について真宗学 通号 9 1953-07-01 35-55詳細
アイドマン フィリップ・カール (著); 神子上 恵龍 (訳)歎異鈔の組織と大綱(英文)龍谷大学論集 通号 346 1953-09-10 6-28(L)詳細
瓜生津 隆雄 (著)歎異鈔に於ける一疑問印度学仏教学研究 通号 3 1953-09-30 189-190詳細
池本 重臣 (著)大瀛師の学説とその立場真宗学 通号 10 1954-02-20 55-87詳細
瓜生津 隆雄 (著)大瀛師とその国語学真宗学 通号 10 1954-02-20 33-54詳細
普賢 大円 (著)芸轍の宗学と大瀛師の学説真宗学 通号 10 1954-02-20 1-32詳細
村上 速水 (著)真実院大瀛和上略伝並著作目録真宗学 通号 10 1954-02-20 88-92詳細
脇本 平也 (著)親鸞における個性と伝承宗教研究 通号 138 1954-03 75-104詳細
普賢 大円 (著)親鸞及びその末流の如来観日本仏教学会年報 通号 19 1954-04 131-詳細
藤原 凌雪 (著)歎異鈔の諸問題について(英文)龍谷大学論集 通号 347 1954-04-10 1-17(L)詳細
加藤 仏眼 (著)浄土教に於ける『顕浄土真実証文類』の地位真宗学 通号 11 1954-07-15 1-36詳細
神子上 恵竜 (著)念仏往生の信心往生(其二)真宗学 通号 11 1954-07-15 37-57詳細
大江 淳誠 (著)教行信証信巻別撰説の批判教行信証撰述の研究 通号 1954-09 109-178詳細
大原 性実 (著)教行信証撰述年時の問題教行信証撰述の研究 通号 1954-09 39-64詳細
小川 貫弌 (著)阪東本教行信証の成立過程教行信証撰述の研究 通号 1954-09 191-262詳細
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage