INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: Adbhutadharmaparyāya [SAT] Adbhutadharmaparyāya

検索対象: キーワード

-- 2 件ヒット
関連キーワード(共起数上位10件・括弧内数字は共起数/キーワード登場数。なお、このリストには検索語も含む):
Adbhutadharmaparyāya (2 / 2)  インド仏教 (2 / 7993)  Alpadevatāsūtra (1 / 2)  Anuttarāśrayasūtra (1 / 2)  Buddhacarita (1 / 39)  Buddhadhātu (1 / 1)  Devatāsūtra (1 / 5)  Kriyāsaṃgraha (1 / 21)  Kūṭāgārasūtra (1 / 1)  Ratnagotravibhāga (1 / 16)  [30件まで表示]
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文INBUDS IDCI
松村恒ギルギット写本備忘録印度学仏教学研究 通号 62 1983-03-25 128-132(L)詳細ありIB00005973A
下田正弘Stūpa Worship as Historical Background for Tathāgatagarbha TheoryBuddhist and Indian Studies in Honour of Professor Sodo MORI (森祖道博士頌寿記念・論文集) 通号 62 2002-01-01 247-258(L)詳細IB00048968A-
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage