INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 往生 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
念仏 (術語) (...)  成仏 (術語) (...)  浄土 (術語) (...)  教行信証 (文献) (...)  本願 (術語) (...)  臨終 (術語) (...)  正定聚 (術語) (...)  極楽 (術語) (...)  念仏三昧 (術語) (...)  親鸞 (人物) (...) 
-- 3858 件ヒット
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
齋藤 蒙光 (著)法然上人における生死の課題と出離の道浄土宗学研究 通号 34 2008-03-31 121-122(R)詳細
齋藤 蒙光 (著)法然上人における生死の課題とその出離の意義浄土宗学研究 通号 34 2008-03-31 67-92(R)詳細
村上 真瑞 (著)法然上人における諸行と共生仏教論叢 通号 55 2011-03-25 199-205(R)詳細あり
村上 真瑞 (著)法然上人における諸行と共生法然仏教とその可能性 通号 2012-03-25 361-383(R)詳細
藤本 浄孝 (著)法然上人における選択について大正大学綜合仏教研究所年報 通号 31 2009-03-31 322-322(R)詳細
藤堂 恭俊 (著)法然上人における善導教学の受容とその展開仏教文化研究 通号 23 1977-09-15 33-51(R)詳細あり
林田 康順 (著)法然上人における中陰について仏教論叢 通号 57 2013-03-25 239-247(R)詳細あり
林田 康順 (著)法然上人における難易義成立の意義法然浄土教の思想と伝歴:阿川文正教授古稀記念論集 通号 2001-02-22 227-266詳細
真野 龍海 (著)法然上人における難易義成立の意義仏教論叢 通号 45 2001-03-25 116-123(R)詳細
藤本 淨孝 (著)法然上人における二種深心について仏教論叢 通号 50 2006-03-25 207-213(R)詳細
藤本 浄彦 (著)法然上人における念仏三昧と念仏往生浄土宗学研究 通号 36 2010-03-31 214-215(R)詳細
神谷 正義 (著)法然上人における念仏の特質仏教論叢 通号 38 1994-09-08 47-52(R)詳細
曽根 宣雄 (著)法然上人における仏身論の受容と展開仏教思想の受容と展開:宮林昭彦教授古稀記念論文集 通号 1 2004-02-13 447-462(R)詳細
林田 康順 (著)法然上人における来迎思想の展開仏教論叢 通号 56 2012-03-25 202-211(R)詳細あり
中御門 敬教 (著)法然上人による観念仏教学部論集 通号 95 2011-03-01 21-40(R)詳細
中御門 敬教 (著)法然上人による三輩・九品の解釈浄土宗学研究 通号 38 2012-03-31 233-234(R)詳細
曽和 義宏 (著)法然上人の阿弥陀仏観浄土宗学研究 通号 36 2010-03-31 195-197(R)詳細
小林 尚英 (著)法然上人の往生観仏教文化学会紀要 通号 10 2001-11 108-135(R)詳細
大谷 旭雄 (共著); 丸山 博正 (共著); 梶村 玄昇 (共著); 戸松 啓真 (共著)法然上人の往生思想の展開仏教論叢 通号 12 1968-03-30 82-88(R)詳細
大谷 旭雄 (著)法然上人の往生思想の展開仏教論叢 通号 13 1969-03-30 13-19(R)詳細
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage