INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 不思議触脱 [SAT] 不思議觸脱 [SAT] 不思議触脫 [SAT] 不思議觸脫 [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
維摩経 (文献) (...)  不離文字 (術語) (...) 
-- 1 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
橋本 文子 (著)A Study of the Interpretation Involving Shi mo he yan lun 釈摩訶衍論 in the Tōmitsu 東密 (Shingon) Tradition印度学仏教学研究 通号 127 2012-03-25 176-180(L)詳細あり
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage