INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 四分律刪補随機羯磨疏済縁記 [SAT] 四分律刪補隨機羯磨疏済縁記 [SAT] 四分律刪補随機羯磨疏濟縁記 [SAT] 四分律刪補隨機羯磨疏濟縁記 [SAT] 四分律刪補随機羯磨疏済緣記 [SAT] 四分律刪補隨機羯磨疏済緣記 [SAT] 四分律刪補随機羯磨疏濟緣記 [SAT] 四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記 [SAT] [ DDB ] 四分律𠜂補随機羯磨疏済縁記 [SAT] 四分律𠜂補隨機羯磨疏済縁記 [SAT] 四分律𠜂補随機羯磨疏濟縁記 [SAT] 四分律𠜂補隨機羯磨疏濟縁記 [SAT] 四分律𠜂補随機羯磨疏済緣記 [SAT] 四分律𠜂補隨機羯磨疏済緣記 [SAT] 四分律𠜂補随機羯磨疏濟緣記 [SAT] 四分律𠜂補隨機羯磨疏濟緣記 [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
四分律刪補随機羯磨疏 (文献) (...)  律学 (術語) (...) 
-- 2 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
納冨 常天 (著)宋朝教学と湛睿(一)金沢文庫研究 通号 249/250 1978-02 1-8詳細
松浦 俊昭 (著)道宣の律学の研究佛教思想文化史論叢:渡邊隆生教授還暦記念論集 通号 1997-06-30 239-256詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage