INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 惟忠 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
臨済宗建仁寺派 (分野) (...)  足利義持 (人物) (...)  慧印 (人物) (...)  昭慶 (人物) (...) 
-- 3 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
荒川 秀俊 (著)惟忠和尚金沢文庫研究 通号 118 1965-12 8-9詳細
石井 修道 (著)宋代禅籍逸書序跋考駒沢大学仏教学部論集 通号 8 1977-10 93-114詳細あり
柳田 聖山 (著)神会の肖像禅文化研究所紀要 通号 15 1988-12 215-243詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage