INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 攗興 [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
元暁 (人物) (...)  善導 (人物) (...)  嘉祥 (人物) (...)  蓮如 (人物) (...)  浄土教 (分野) (...)  親鸞 (人物) (...)  求那跋陀羅 (人物) (...)  窺基 (人物) (...) 
-- 4 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
瓜生津 隆雄 (著)興師所覧の大経と親鸞聖人宗学院論輯 通号 10 1976-02-15 14-25詳細
加藤 仏眼 (著)第十八願観三態宗学院論輯 通号 10 1976-02-15 26-90詳細
徳沢 竜泉 (著)聖道諸師に於ける無量寿経の解釈的思想傾向とその批判宗学院論輯 通号 7 1976-02-15 181-241詳細
徳沢 竜泉 (著)浄土三経聖典論(二)宗学院論輯 通号 15 1976-03-15 178-200詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage