INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 生死去来真実人体 [SAT] 生死去來真実人体 [SAT] 生死去来真実人體 [SAT] 生死去來真実人體 [SAT] 生死去来真實人体 [SAT] 生死去來真實人体 [SAT] 生死去来真實人體 [SAT] 生死去來真實人體 [SAT] 生死去来眞実人体 [SAT] 生死去來眞実人体 [SAT] 生死去来眞実人體 [SAT] 生死去來眞実人體 [SAT] 生死去来眞實人体 [SAT] 生死去來眞實人体 [SAT] 生死去来眞實人體 [SAT] 生死去來眞實人體 [SAT] [ DDB ]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
尽十方界是箇真実人体 (術語) (...)  木石心 (術語) (...)  去来性 (術語) (...)  赤心片々 (術語) (...)  身心一如 (術語) (...)  生死 (術語) (...)  全機現 (術語) (...) 
-- 4 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
茅原 正 (著)『永平広録』における時の性格(二)宗教学論集 通号 14 1988-03-31 137-160詳細
中野 東禅 (著)「脳死」と「蚯蚓仏性」の解釈宗学研究 通号 42 2000-03-31 229-234詳細
神戸 信寅 (著)『正法眼蔵』「身心学道」の一考察禅研究所紀要 通号 35 2006-03-31 1-22 (R)詳細
河村 康仁 (著)『正法眼蔵』に観る菩提心の一考察(二)宗学研究 通号 49 2007-04-01 37-42(R)詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage