INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: 真言宗即身成仏義 [SAT] 真言宗即身成佛義 [SAT] 真言宗卽身成仏義 [SAT] 真言宗卽身成佛義 [SAT] 真言宗即身成仏義 [SAT] 真言宗即身成佛義 [SAT] 真言宗卽身成仏義 [SAT] 真言宗卽身成佛義 [SAT] 真言宗即身成仏义 [SAT] 真言宗即身成佛义 [SAT] 真言宗卽身成仏义 [SAT] 真言宗卽身成佛义 [SAT] 真言宗即身成仏义 [SAT] 真言宗即身成佛义 [SAT] 真言宗卽身成仏义 [SAT] 真言宗卽身成佛义 [SAT] 眞言宗即身成仏義 [SAT] 眞言宗即身成佛義 [SAT] 眞言宗卽身成仏義 [SAT] 眞言宗卽身成佛義 [SAT] [ DDB ] 眞言宗即身成仏義 [SAT] 眞言宗即身成佛義 [SAT] 眞言宗卽身成仏義 [SAT] 眞言宗卽身成佛義 [SAT] 眞言宗即身成仏义 [SAT] 眞言宗即身成佛义 [SAT] 眞言宗卽身成仏义 [SAT] 眞言宗卽身成佛义 [SAT] 眞言宗即身成仏义 [SAT] 眞言宗即身成佛义 [SAT] 眞言宗卽身成仏义 [SAT] 眞言宗卽身成佛义 [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
真言宗未決文 (文献) (...)  金輪時処儀軌 (文献) (...)  密教概論 (文献) (...)  三種成仏説 (術語) (...) 
-- 6 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
和訳 十巻章密教文化 通号 31 1955-10-25 1-12(L)詳細
福田 亮成 (著)興教大師の『真言宗即身成仏義章』考興教大師覚鑁研究:興教大師八百五十年御遠忌記念論集 通号 1992-12-12 513-532詳細
大沢 聖寛 (著)三種成仏説の基本印度学仏教学研究 通号 90 1997-03-20 19-23詳細
奥野 真明 (著)阿字と六大について智山学報 通号 62 1999-03-31 171-183(R)詳細
大沢 聖寛 (著)『二教論』における『楞伽経』の位置豊山学報 通号 43 2000-03-15 11-34詳細
児島 祥萌子 (著)覚鑁の真言観について現代密教 通号 22 2011-03-31 375-386(R)詳細あり
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage