INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

検索キーワード: Kuladuhitṛ [SAT]

検索対象: すべて

関連キーワード(関連度上位10件/括弧内数字はキーワード登場回数):
菩薩大士 (術語) (...)  Kulaputra (術語) (...) 
-- 2 件ヒット
1
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文
勝崎 裕彦 (著)小品系般若経〈善男子善女子品〉の解釈般若波羅蜜多思想論集:真野龍海博士頌寿記念論文集 通号 1992-03-28 253-277(R)詳細
田村 円澄 (著)大乗仏教教団の連帯感宗教研究 通号 371 2012-03-30 331-332(R)詳細
1
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage