INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        
電子佛教辭典では 1114 件ヒットしました。
以下の各術語をクリックすると、SAT、DDB、INBUDSのそれぞれでその術語に関する情報を閲覧できます。
DDBを閲覧する場合、パスワードをお持ちでない方は「guest」でログインしてください。
以下の術語リストを閉じる
一丈六像
Search for "一丈六像"
| 一代五時佛法
Search for "一代五時佛法"
| 一代教
Search for "一代教"
| 一佛
Search for "一佛"
| 一佛世界
Search for "一佛世界"
| 一佛乘
Search for "一佛乘"
| 一佛名字
Search for "一佛名字"
| 一佛國土
Search for "一佛國土"
| 一佛土
Search for "一佛土"
| 一佛多佛
Search for "一佛多佛"
| 一佛淨土
Search for "一佛淨土"
| 一切不共佛法
Search for "一切不共佛法"
| 一切佛
Search for "一切佛"
| 一切佛土
Search for "一切佛土"
| 一切佛心印
Search for "一切佛心印"
| 一切佛會
Search for "一切佛會"
| 一切如來寶
Search for "一切如來寶"
| 一切如來必定印
Search for "一切如來必定印"
| 一切如來智印
Search for "一切如來智印"
| 一切法界自身表
Search for "一切法界自身表"
| 一切皆成
Search for "一切皆成"
| 一切衆生平等
Search for "一切衆生平等"
| 一切衆生悉有佛性
Search for "一切衆生悉有佛性"
| 一切衆生有佛性
Search for "一切衆生有佛性"
| 一切衆生皆悉成佛
Search for "一切衆生皆悉成佛"
| 一切諸佛
Search for "一切諸佛"
| 一化五味之教
Search for "一化五味之教"
| 一向說
Search for "一向說"
| 一大事因緣
Search for "一大事因緣"
| 一字奇特佛頂經
Search for "一字奇特佛頂經"
| 一心念佛
Search for "一心念佛"
| 一念稱名
Search for "一念稱名"
| 一日佛
Search for "一日佛"
| 一法印
Search for "一法印"
| 一生菩薩
Search for "一生菩薩"
| 一體三身自性佛
Search for "一體三身自性佛"
| 七佛
Search for "七佛"
| 七佛經
Search for "七佛經"
| 七佛藥師
Search for "七佛藥師"
| 七佛通戒
Search for "七佛通戒"
| 七佛通戒偈
Search for "七佛通戒偈"
| 七倶胝佛母尊
Search for "七倶胝佛母尊"
| 七倶胝佛母所說准提陀羅尼經
Search for "七倶胝佛母所說准提陀羅尼經"
| 七寶塔寺
Search for "七寶塔寺"
| 七寶妙塔
Search for "七寶妙塔"
| 七寶寺
Search for "七寶寺"
| 七寶廟寺
Search for "七寶廟寺"
| 七寶浮圖
Search for "七寶浮圖"
| 七種禮佛
Search for "七種禮佛"
| 丈六佛
Search for "丈六佛"
| 三世三千佛
Search for "三世三千佛"
| 三世佛
Search for "三世佛"
| 三世成佛
Search for "三世成佛"
| 三世諸佛
Search for "三世諸佛"
| 三佛
Search for "三佛"
| 三佛土
Search for "三佛土"
| 三佛子
Search for "三佛子"
| 三佛忌
Search for "三佛忌"
| 三佛性
Search for "三佛性"
| 三佛菩提
Search for "三佛菩提"
| 三佛語
Search for "三佛語"
| 三佛身
Search for "三佛身"
| 三劫三千佛
Search for "三劫三千佛"
| 三十二表
Search for "三十二表"
| 三十五佛
Search for "三十五佛"
| 三千佛
Search for "三千佛"
| 三千佛名經
Search for "三千佛名經"
| 三因佛性
Search for "三因佛性"
| 三尊佛
Search for "三尊佛"
| 三昧佛
Search for "三昧佛"
| 三種佛菩提
Search for "三種佛菩提"
| 三耶三佛
Search for "三耶三佛"
| 三耶三佛陀
Search for "三耶三佛陀"
| 三藐三佛
Search for "三藐三佛"
| 三藐三佛陀
Search for "三藐三佛陀"
| 三藐三沒馱
Search for "三藐三沒馱"
| 三身
Search for "三身"
| 三身佛性
Search for "三身佛性"
| 三身菩提
Search for "三身菩提"
| 三那三佛
Search for "三那三佛"
| 三階佛法
Search for "三階佛法"
| 上佛道
Search for "上佛道"
| 上尊佛道
Search for "上尊佛道"
| 上尊道
Search for "上尊道"
| 上求佛道下化衆生
Search for "上求佛道下化衆生"
| 不了佛智
Search for "不了佛智"
| 不作佛
Search for "不作佛"
| 不共佛法
Search for "不共佛法"
| 不動佛
Search for "不動佛"
| 不可說佛
Search for "不可說佛"
| 不成佛
Search for "不成佛"
| 不斷光佛
Search for "不斷光佛"
| 不退轉子
Search for "不退轉子"
| 不離見佛
Search for "不離見佛"
| 乃至成佛
Search for "乃至成佛"
| 九界卽佛界
Search for "九界卽佛界"
| 了因佛性
Search for "了因佛性"
| 了因性
Search for "了因性"
| 事佛
Search for "事佛"
| 事法身
Search for "事法身"
| 二乘作佛
Search for "二乘作佛"
| 二佛
Search for "二佛"
| 二佛中門
Search for "二佛中門"
| 二佛性
Search for "二佛性"
| 二佛竝坐
Search for "二佛竝坐"
| 二佛身
Search for "二佛身"
| 二種佛境
Search for "二種佛境"
| 五佛
Search for "五佛"
| 五佛五身
Search for "五佛五身"
| 五佛冠
Search for "五佛冠"
| 五佛寶冠
Search for "五佛寶冠"
| 五佛性
Search for "五佛性"
| 五佛灌頂
Search for "五佛灌頂"
| 五佛羯磨印
Search for "五佛羯磨印"
| 五佛頂
Search for "五佛頂"
| 五佛頂尊
Search for "五佛頂尊"
| 五佛頂法
Search for "五佛頂法"
| 五佛頂經
Search for "五佛頂經"
| 五十三佛
Search for "五十三佛"
| 五尊佛
Search for "五尊佛"
| 五度無極
Search for "五度無極"
| 五方五智
Search for "五方五智"
| 五智佛
Search for "五智佛"
| 五智如來
Search for "五智如來"
| 五會念佛
Search for "五會念佛"
| 五禪定佛
Search for "五禪定佛"
| 五頂輪王
Search for "五頂輪王"
| 人人具足
Search for "人人具足"
| 今佛
Search for "今佛"
| 他力念佛
Search for "他力念佛"
| 他方佛土
Search for "他方佛土"
| 付囑
Search for "付囑"
| 仙音
Search for "仙音"
| 以佛神力
Search for "以佛神力"
| 以砂施佛
Search for "以砂施佛"
| 伊帝目多伽
Search for "伊帝目多伽"
| 伏駄蜜多
Search for "伏駄蜜多"
| 伐施迦囉軌
Search for "伐施迦囉軌"
| 休屠
Search for "休屠"
| 佛妙法身
Search for "佛妙法身"
|
Search for "佛"
| 佛七
Search for "佛七"
| 佛不思議法
Search for "佛不思議法"
| 佛世
Search for "佛世"
| 佛世尊
Search for "佛世尊"
| 佛世尊說
Search for "佛世尊說"
| 佛世界
Search for "佛世界"
| 佛乘
Search for "佛乘"
| 佛乘戒
Search for "佛乘戒"
| 佛事
Search for "佛事"
| 佛五姓
Search for "佛五姓"
| 佛以一音演說法
Search for "佛以一音演說法"
| 佛位
Search for "佛位"
| 佛住
Search for "佛住"
| 佛佛
Search for "佛佛"
| 佛使
Search for "佛使"
| 佛供
Search for "佛供"
| 佛傳
Search for "佛傳"
| 佛像
Search for "佛像"
| 佛光
Search for "佛光"
| 佛具十身
Search for "佛具十身"
| 佛凡一體
Search for "佛凡一體"
| 佛出世
Search for "佛出世"
| 佛出於世
Search for "佛出於世"
| 佛刹
Search for "佛刹"
| 佛刹土
Search for "佛刹土"
| 佛前
Search for "佛前"
| 佛力
Search for "佛力"
| 佛功德
Search for "佛功德"
| 佛化
Search for "佛化"
| 佛十力
Search for "佛十力"
| 佛十力經
Search for "佛十力經"
| 佛印
Search for "佛印"
| 佛口
Search for "佛口"
| 佛口所生子
Search for "佛口所生子"
| 佛口蛇心
Search for "佛口蛇心"
| 佛名
Search for "佛名"
| 佛名懺
Search for "佛名懺"
| 佛名懺悔
Search for "佛名懺悔"
| 佛名懺禮
Search for "佛名懺禮"
| 佛名會
Search for "佛名會"
| 佛名經
Search for "佛名經"
| 佛吼
Search for "佛吼"
| 佛因
Search for "佛因"
| 佛國
Search for "佛國"
| 佛國土
Search for "佛國土"
| 佛國寺
Search for "佛國寺"
| 佛圍陀
Search for "佛圍陀"
| 佛土
Search for "佛土"
| 佛在世
Search for "佛在世"
| 佛地
Search for "佛地"
| 佛地經
Search for "佛地經"
| 佛地經論
Search for "佛地經論"
| 佛堂
Search for "佛堂"
| 佛塔
Search for "佛塔"
| 佛塔寺
Search for "佛塔寺"
| 佛境
Search for "佛境"
| 佛境界
Search for "佛境界"
| 佛境界智嚴經
Search for "佛境界智嚴經"
| 佛壇
Search for "佛壇"
| 佛壽
Search for "佛壽"
| 佛大先
Search for "佛大先"
| 佛大師
Search for "佛大師"
| 佛大跋陀
Search for "佛大跋陀"
| 佛大道
Search for "佛大道"
| 佛天
Search for "佛天"
| 佛如來
Search for "佛如來"
| 佛威
Search for "佛威"
| 佛威力
Search for "佛威力"
| 佛子
Search for "佛子"
| 佛室
Search for "佛室"
| 佛家
Search for "佛家"
| 佛寳
Search for "佛寳"
| 佛寶
Search for "佛寶"
| 佛寶寺刹
Search for "佛寶寺刹"
| 佛尊
Search for "佛尊"
| 佛尊道
Search for "佛尊道"
| 佛工
Search for "佛工"
| 佛師
Search for "佛師"
| 佛度跋陀羅
Search for "佛度跋陀羅"
| 佛座
Search for "佛座"
| 佛廟
Search for "佛廟"
| 佛廟寺
Search for "佛廟寺"
| 佛弟子
Search for "佛弟子"
| 佛影
Search for "佛影"
| 佛後普賢
Search for "佛後普賢"
| 佛德
Search for "佛德"
| 佛心
Search for "佛心"
| 佛心印
Search for "佛心印"
| 佛心天子
Search for "佛心天子"
| 佛心宗
Search for "佛心宗"
| 佛忌
Search for "佛忌"
| 佛性
Search for "佛性"
| 佛性不受羅
Search for "佛性不受羅"
| 佛性中道
Search for "佛性中道"
| 佛性佛
Search for "佛性佛"
| 佛性常住
Search for "佛性常住"
| 佛性常住妙果
Search for "佛性常住妙果"
| 佛性戒
Search for "佛性戒"
| 佛性正因
Search for "佛性正因"
| 佛性眞如
Search for "佛性眞如"
| 佛性論
Search for "佛性論"
| 佛恩
Search for "佛恩"
| 佛想佛
Search for "佛想佛"
| 佛意
Search for "佛意"
| 佛慧
Search for "佛慧"
| 佛所
Search for "佛所"
| 佛所住
Search for "佛所住"
| 佛所作
Search for "佛所作"
| 佛所作事
Search for "佛所作事"
| 佛所作事業
Search for "佛所作事業"
| 佛所行讚
Search for "佛所行讚"
| 佛所行讚傳
Search for "佛所行讚傳"
| 佛所行讚經
Search for "佛所行讚經"
| 佛所行讚經傳
Search for "佛所行讚經傳"
| 佛所說
Search for "佛所說"
| 佛所說法
Search for "佛所說法"
| 佛支提
Search for "佛支提"
| 佛敕
Search for "佛敕"
| 佛教敕
Search for "佛教敕"
| 佛教門
Search for "佛教門"
| 佛日
Search for "佛日"
| 佛智
Search for "佛智"
| 佛智慧
Search for "佛智慧"
| 佛月
Search for "佛月"
| 佛本行經
Search for "佛本行經"
| 佛本行讚
Search for "佛本行讚"
| 佛本行集經
Search for "佛本行集經"
| 佛果
Search for "佛果"
| 佛果位
Search for "佛果位"
| 佛檀
Search for "佛檀"
| 佛正法
Search for "佛正法"
| 佛殿
Search for "佛殿"
| 佛殿四物
Search for "佛殿四物"
| 佛母
Search for "佛母"
| 佛母眞三昧
Search for "佛母眞三昧"
| 佛法
Search for "佛法"
| 佛法中
Search for "佛法中"
| 佛法僧
Search for "佛法僧"
| 佛法僧寶
Search for "佛法僧寶"
| 佛法增上所緣
Search for "佛法增上所緣"
| 佛法藏
Search for "佛法藏"
| 佛海
Search for "佛海"
| 佛滅度後棺斂葬送經
Search for "佛滅度後棺斂葬送經"
| 佛滅度後棺歛葬送經
Search for "佛滅度後棺歛葬送經"
| 佛無差別
Search for "佛無差別"
| 佛無礙慧
Search for "佛無礙慧"
| 佛無量功德
Search for "佛無量功德"
| 佛牙
Search for "佛牙"
| 佛物
Search for "佛物"
| 佛生日
Search for "佛生日"
| 佛生會
Search for "佛生會"
| 佛田
Search for "佛田"
| 佛界
Search for "佛界"
| 佛相
Search for "佛相"
| 佛眞子
Search for "佛眞子"
| 佛眼
Search for "佛眼"
| 佛眼佛母
Search for "佛眼佛母"
| 佛眼尊
Search for "佛眼尊"
| 佛眼部母
Search for "佛眼部母"
| 佛知見
Search for "佛知見"
| 佛祖
Search for "佛祖"
| 佛祖統紀
Search for "佛祖統紀"
| 佛祖通載
Search for "佛祖通載"
| 佛神力
Search for "佛神力"
| 佛神寺
Search for "佛神寺"
| 佛福田
Search for "佛福田"
| 佛種
Search for "佛種"
| 佛種姓
Search for "佛種姓"
| 佛種智
Search for "佛種智"
| 佛立
Search for "佛立"
| 佛立三昧
Search for "佛立三昧"
| 佛義
Search for "佛義"
| 佛聖
Search for "佛聖"
| 佛聖弟子
Search for "佛聖弟子"
| 佛聖教
Search for "佛聖教"
| 佛臨涅槃記法住經
Search for "佛臨涅槃記法住經"
| 佛興
Search for "佛興"
| 佛舍利
Search for "佛舍利"
| 佛菩提
Search for "佛菩提"
| 佛菩薩
Search for "佛菩薩"
| 佛菩薩化生
Search for "佛菩薩化生"
| 佛菩薩壇
Search for "佛菩薩壇"
| 佛華
Search for "佛華"
| 佛華嚴三昧
Search for "佛華嚴三昧"
| 佛薄伽梵
Search for "佛薄伽梵"
| 佛藏
Search for "佛藏"
| 佛號
Search for "佛號"
| 佛行
Search for "佛行"
| 佛見
Search for "佛見"
| 佛言
Search for "佛言"
| 佛記
Search for "佛記"
| 佛誕會
Search for "佛誕會"
| 佛語
Search for "佛語"
| 佛語必
Search for "佛語必"
| 佛說
Search for "佛說"
| 佛說七佛經
Search for "佛說七佛經"
| 佛說佛地經
Search for "佛說佛地經"
| 佛說作佛形像經
Search for "佛說作佛形像經"
| 佛說毘羅三昧經
Search for "佛說毘羅三昧經"
| 佛說法滅盡經
Search for "佛說法滅盡經"
| 佛說淨度三昧經
Search for "佛說淨度三昧經"
| 佛說淸淨法行經
Search for "佛說淸淨法行經"
| 佛說觀世音三昧經
Search for "佛說觀世音三昧經"
| 佛證
Search for "佛證"
| 佛護
Search for "佛護"
| 佛賢
Search for "佛賢"
| 佛足
Search for "佛足"
| 佛足石
Search for "佛足石"
| 佛跡
Search for "佛跡"
| 佛身
Search for "佛身"
| 佛身土
Search for "佛身土"
| 佛身血
Search for "佛身血"
| 佛迹
Search for "佛迹"
| 佛道
Search for "佛道"
| 佛道乘
Search for "佛道乘"
| 佛道場
Search for "佛道場"
| 佛道法
Search for "佛道法"
| 佛道法王
Search for "佛道法王"
| 佛道行
Search for "佛道行"
| 佛部
Search for "佛部"
| 佛開解梵志阿颰經
Search for "佛開解梵志阿颰經"
| 佛陀
Search for "佛陀"
| 佛陀什
Search for "佛陀什"
| 佛陀伐那山
Search for "佛陀伐那山"
| 佛陀伽耶
Search for "佛陀伽耶"
| 佛陀僧訶
Search for "佛陀僧訶"
| 佛陀多羅
Search for "佛陀多羅"
| 佛陀多羅多
Search for "佛陀多羅多"
| 佛陀扇多
Search for "佛陀扇多"
| 佛陀提婆
Search for "佛陀提婆"
| 佛陀斯那
Search for "佛陀斯那"
| 佛陀槃遮
Search for "佛陀槃遮"
| 佛陀毱多
Search for "佛陀毱多"
| 佛陀波利
Search for "佛陀波利"
| 佛陀瞿沙
Search for "佛陀瞿沙"
| 佛陀耶舍
Search for "佛陀耶舍"
| 佛陀蜜多羅
Search for "佛陀蜜多羅"
| 佛陀跋摩
Search for "佛陀跋摩"
| 佛陀跋陀
Search for "佛陀跋陀"
| 佛陀跋陀羅
Search for "佛陀跋陀羅"
| 佛陀難提
Search for "佛陀難提"
| 佛陀馱沙
Search for "佛陀馱沙"
| 佛隨念
Search for "佛隨念"
| 佛音
Search for "佛音"
| 佛音聲
Search for "佛音聲"
| 佛頂
Search for "佛頂"
| 佛頂尊
Search for "佛頂尊"
| 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經
Search for "佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經"
| 佛願
Search for "佛願"
| 佛飯
Search for "佛飯"
| 佛餉
Search for "佛餉"
| 佛馱
Search for "佛馱"
| 佛馱什
Search for "佛馱什"
| 佛馱斯那
Search for "佛馱斯那"
| 佛馱笈多
Search for "佛馱笈多"
| 佛馱耶舍
Search for "佛馱耶舍"
| 佛馱跋陀羅
Search for "佛馱跋陀羅"
| 佛馱踐陀羅
Search for "佛馱踐陀羅"
| 佛駄
Search for "佛駄"
| 佛駄先
Search for "佛駄先"
| 佛骨
Search for "佛骨"
| 佛體
Search for "佛體"
| 佛鳴
Search for "佛鳴"
| 作一切佛事
Search for "作一切佛事"
| 作佛
Search for "作佛"
| 作佛事
Search for "作佛事"
| 作佛形像經
Search for "作佛形像經"
| 作像因緣經
Search for "作像因緣經"
| 作法懺
Search for "作法懺"
| 作法懺悔
Search for "作法懺悔"
| 作諸佛事
Search for "作諸佛事"
| 供佛
Search for "供佛"
| 供養佛
Search for "供養佛"
| 供養諸佛
Search for "供養諸佛"
| 信佛功德經
Search for "信佛功德經"
| 信受奉行
Search for "信受奉行"
| 借花獻佛
Search for "借花獻佛"
| 偏袒右肩
Search for "偏袒右肩"
| 僧中有佛
Search for "僧中有佛"
| 僧中無佛
Search for "僧中無佛"
| 優填王作佛形像經
Search for "優填王作佛形像經"
| 光佛
Search for "光佛"
| 光座
Search for "光座"
| 光燄王佛
Search for "光燄王佛"
| 光顏巍巍
Search for "光顏巍巍"
| 入佛
Search for "入佛"
| 入佛供養
Search for "入佛供養"
| 入佛平等戒
Search for "入佛平等戒"
| 內佛堂
Search for "內佛堂"
| 內證修性
Search for "內證修性"
| 內願堂
Search for "內願堂"
| 八佛
Search for "八佛"
| 八十種妙好
Search for "八十種妙好"
| 八相佛成道
Search for "八相佛成道"
| 八相作佛
Search for "八相作佛"
| 八相成道
Search for "八相成道"
| 八相殿
Search for "八相殿"
| 八相示現
Search for "八相示現"
| 八相道
Search for "八相道"
| 八萬四千法蘊
Search for "八萬四千法蘊"
| 八部大衆
Search for "八部大衆"
| 八難處
Search for "八難處"
| 八難解法
Search for "八難解法"
| 六卽佛
Search for "六卽佛"
| 六道佛菩薩
Search for "六道佛菩薩"
| 具眼
Search for "具眼"
| 具足色身
Search for "具足色身"
| 冥加
Search for "冥加"
| 凡聖一如
Search for "凡聖一如"
| 出世大事
Search for "出世大事"
| 出佛血
Search for "出佛血"
| 出佛身血
Search for "出佛身血"
| 出無佛世
Search for "出無佛世"
| 出現
Search for "出現"
| 出纏供養
Search for "出纏供養"
| 別念佛
Search for "別念佛"
| 別時念佛
Search for "別時念佛"
| 前佛
Search for "前佛"
| 加備力
Search for "加備力"
| 加威力
Search for "加威力"
| 加持力
Search for "加持力"
| 加持成佛
Search for "加持成佛"
| 加持身
Search for "加持身"
| 加持門
Search for "加持門"
| 加被力
Search for "加被力"
| 劣應身
Search for "劣應身"
| 勃陀
Search for "勃陀"
| 勃陀提婆
Search for "勃陀提婆"
| 勃馱
Search for "勃馱"
| 勝應身
Search for "勝應身"
| 募緣文
Search for "募緣文"
| 勸轉
Search for "勸轉"
| 化他壽
Search for "化他壽"
| 化佛
Search for "化佛"
| 化生八相
Search for "化生八相"
| 十三佛
Search for "十三佛"
| 十二佛
Search for "十二佛"
| 十二佛名神呪校量功德除障滅罪經
Search for "十二佛名神呪校量功德除障滅罪經"
| 十二光佛
Search for "十二光佛"
| 十佛
Search for "十佛"
| 十八不共
Search for "十八不共"
| 十八不共法
Search for "十八不共法"
| 十八圓淨
Search for "十八圓淨"
| 十八圓滿
Search for "十八圓滿"
| 十四佛國
Search for "十四佛國"
| 十四佛國往生
Search for "十四佛國往生"
| 十夜
Search for "十夜"
| 十夜念佛
Search for "十夜念佛"
| 十方三世一切諸佛
Search for "十方三世一切諸佛"
| 十方佛
Search for "十方佛"
| 十方佛土
Search for "十方佛土"
| 十方佛土中唯有一乘法
Search for "十方佛土中唯有一乘法"
| 十方諸佛
Search for "十方諸佛"
| 十日十夜
Search for "十日十夜"
| 十界皆成佛
Search for "十界皆成佛"
| 十萬億佛土
Search for "十萬億佛土"
| 十號
Search for "十號"
| 十身
Search for "十身"
| 十齋佛
Search for "十齋佛"
| 十齋日佛
Search for "十齋日佛"
| 千佛
Search for "千佛"
| 千佛名經
Search for "千佛名經"
| 千佛大戒
Search for "千佛大戒"
| 千佛會
Search for "千佛會"
| 南無佛
Search for "南無佛"
| 南無歸依佛
Search for "南無歸依佛"
| 南無阿彌陀佛
Search for "南無阿彌陀佛"
| 卧佛寺
Search for "卧佛寺"
| 印佛
Search for "印佛"
| 印佛作法
Search for "印佛作法"
| 卽心卽佛
Search for "卽心卽佛"
| 卽心念佛
Search for "卽心念佛"
| 卽心成佛
Search for "卽心成佛"
| 卽心是佛
Search for "卽心是佛"
| 卽身成佛
Search for "卽身成佛"
| 參詣
Search for "參詣"
| 受決
Search for "受決"
| 受誦
Search for "受誦"
| 口傳
Search for "口傳"
| 古佛
Search for "古佛"
| 古佛心
Search for "古佛心"
| 右遶三匝
Search for "右遶三匝"
| 周祥
Search for "周祥"
| 和羅那
Search for "和羅那"
|
Search for "唄"
| 唯佛與佛
Search for "唯佛與佛"
| 啼哭佛
Search for "啼哭佛"
| 善覺王
Search for "善覺王"
| 嘆佛
Search for "嘆佛"
| 嚴淨佛土
Search for "嚴淨佛土"
| 四佛
Search for "四佛"
| 四佛土
Search for "四佛土"
| 四佛知見
Search for "四佛知見"
| 四十不共法
Search for "四十不共法"
| 四十八餘年未顯眞實
Search for "四十八餘年未顯眞實"
| 四方四佛
Search for "四方四佛"
| 四種授記
Search for "四種授記"
| 四記問
Search for "四記問"
| 四記答
Search for "四記答"
| 四階成佛
Search for "四階成佛"
| 因分可說
Search for "因分可說"
| 因時
Search for "因時"
| 圓佛
Search for "圓佛"
| 坐佛
Search for "坐佛"
| 報佛
Search for "報佛"
| 報佛菩提
Search for "報佛菩提"
| 報佛身土
Search for "報佛身土"
| 報化佛
Search for "報化佛"
| 報本
Search for "報本"
| 報身佛
Search for "報身佛"
| 塗香
Search for "塗香"
| 壽命無數劫
Search for "壽命無數劫"
| 壽命無有量
Search for "壽命無有量"
| 多念念佛
Search for "多念念佛"
| 多者塔半分座
Search for "多者塔半分座"
| 大乘二種成佛
Search for "大乘二種成佛"
| 大乘本生心地觀經
Search for "大乘本生心地觀經"
| 大人相
Search for "大人相"
| 大佛寺
Search for "大佛寺"
| 大佛寶殿
Search for "大佛寶殿"
| 大佛道
Search for "大佛道"
| 大佛頂
Search for "大佛頂"
| 大光明殿
Search for "大光明殿"
| 大勢佛
Search for "大勢佛"
| 大寶積經無量壽如來會
Search for "大寶積經無量壽如來會"
| 大尊佛道
Search for "大尊佛道"
| 大念佛
Search for "大念佛"
| 大方廣佛
Search for "大方廣佛"
| 大方等檀持陀羅尼經
Search for "大方等檀持陀羅尼經"
| 大毘盧遮那佛說要略念誦經
Search for "大毘盧遮那佛說要略念誦經"
| 大白傘蓋佛母
Search for "大白傘蓋佛母"
| 大神通
Search for "大神通"
| 大身
Search for "大身"
| 大轉輪佛頂
Search for "大轉輪佛頂"
| 大通智勝佛
Search for "大通智勝佛"
| 大醫王佛
Search for "大醫王佛"
| 天眞佛
Search for "天眞佛"
| 天眞獨朗
Search for "天眞獨朗"
| 天耳智通願
Search for "天耳智通願"
| 奉行
Search for "奉行"
| 奉請法身方便
Search for "奉請法身方便"
| 契心
Search for "契心"
| 如佛
Search for "如佛"
| 如來不出世
Search for "如來不出世"
| 如來十事
Search for "如來十事"
| 如來死後亦有亦非有
Search for "如來死後亦有亦非有"
| 如來死後爲有
Search for "如來死後爲有"
| 如來死後非有
Search for "如來死後非有"
| 如來死後非有非非有
Search for "如來死後非有非非有"
| 如來生
Search for "如來生"
| 如來藏佛
Search for "如來藏佛"
| 如如佛
Search for "如如佛"
| 如意佛
Search for "如意佛"
| 如法修行
Search for "如法修行"
| 姿色淸淨
Search for "姿色淸淨"
| 威神無極
Search for "威神無極"
| 定光佛
Search for "定光佛"
| 家因
Search for "家因"
| 宿世因緣周
Search for "宿世因緣周"
| 寂滅寶宮
Search for "寂滅寶宮"
| 密嚴佛國
Search for "密嚴佛國"
| 密嚴佛土
Search for "密嚴佛土"
| 寢釋迦
Search for "寢釋迦"
| 實報土
Search for "實報土"
| 實相念佛
Search for "實相念佛"
| 實相無障礙土
Search for "實相無障礙土"
| 實相身
Search for "實相身"
| 寶相
Search for "寶相"
| 寶積佛
Search for "寶積佛"
| 專修念佛
Search for "專修念佛"
| 尊上佛道
Search for "尊上佛道"
| 尊佛道
Search for "尊佛道"
| 尊道
Search for "尊道"
| 尋常念佛
Search for "尋常念佛"
| 尸棄
Search for "尸棄"
| 尸棄佛
Search for "尸棄佛"
| 崇佛
Search for "崇佛"
| 已成佛
Search for "已成佛"
| 帝沙佛
Search for "帝沙佛"
| 常行三昧
Search for "常行三昧"
| 常見諸佛
Search for "常見諸佛"
| 底沙佛
Search for "底沙佛"
| 度一切諸佛境界智嚴經
Search for "度一切諸佛境界智嚴經"
| 廟寺
Search for "廟寺"
| 弊迦蘭陀
Search for "弊迦蘭陀"
| 引出佛性
Search for "引出佛性"
| 弟子乘
Search for "弟子乘"
| 弟子戒
Search for "弟子戒"
| 弟子法戒
Search for "弟子法戒"
| 弟子行
Search for "弟子行"
| 彌勒佛
Search for "彌勒佛"
| 影向
Search for "影向"
| 得佛道
Search for "得佛道"
| 得值遇佛
Search for "得值遇佛"
| 得受記
Search for "得受記"
| 得成佛
Search for "得成佛"
| 得果佛性
Search for "得果佛性"
| 心佛
Search for "心佛"
| 心佛及衆生是三無差別
Search for "心佛及衆生是三無差別"
| 心光
Search for "心光"
| 心外無佛
Search for "心外無佛"
| 心念不空過
Search for "心念不空過"
| 心懷戀慕
Search for "心懷戀慕"
| 心無差別
Search for "心無差別"
| 必當作佛
Search for "必當作佛"
| 念佛
Search for "念佛"
| 念佛三昧
Search for "念佛三昧"
| 念佛堂
Search for "念佛堂"
| 念佛宗
Search for "念佛宗"
| 念佛往生
Search for "念佛往生"
| 念佛往生願
Search for "念佛往生願"
| 念佛爲本
Search for "念佛爲本"
| 念佛者
Search for "念佛者"
| 念佛要文
Search for "念佛要文"
| 念佛觀
Search for "念佛觀"
| 念報佛恩心
Search for "念報佛恩心"
| 性佛
Search for "性佛"
| 性因
Search for "性因"
| 性海果分
Search for "性海果分"
| 性相常住
Search for "性相常住"
| 惡心出佛血
Search for "惡心出佛血"
| 惡心出佛身血
Search for "惡心出佛身血"
| 慈恩
Search for "慈恩"
| 應佛
Search for "應佛"
| 應化法身
Search for "應化法身"
| 應化非眞佛
Search for "應化非眞佛"
| 應法妙服
Search for "應法妙服"
| 應身佛
Search for "應身佛"
| 成佛
Search for "成佛"
| 成佛已來
Search for "成佛已來"
| 成佛得脫
Search for "成佛得脫"
| 成佛眞子
Search for "成佛眞子"
| 成果證
Search for "成果證"
| 成機感佛
Search for "成機感佛"
| 成道會
Search for "成道會"
| 成道節
Search for "成道節"
| 成道齋日
Search for "成道齋日"
| 承佛威神
Search for "承佛威神"
| 承佛神力
Search for "承佛神力"
| 抱佛脚
Search for "抱佛脚"
| 拈花微笑
Search for "拈花微笑"
| 拘留泰佛
Search for "拘留泰佛"
| 拜佛
Search for "拜佛"
| 持一切佛法
Search for "持一切佛法"
| 持佛堂
Search for "持佛堂"
| 持名
Search for "持名"
| 持法
Search for "持法"
| 挾侍
Search for "挾侍"
| 挾侍佛
Search for "挾侍佛"
| 授決
Search for "授決"
| 授記作佛
Search for "授記作佛"
| 掛佛
Search for "掛佛"
| 接足作禮
Search for "接足作禮"
| 提燈行列
Search for "提燈行列"
| 摩旨
Search for "摩旨"
| 支佛地
Search for "支佛地"
| 教相門
Search for "教相門"
| 教迹
Search for "教迹"
| 教門
Search for "教門"
| 散業念佛
Search for "散業念佛"
| 方等檀持陀羅尼經
Search for "方等檀持陀羅尼經"
| 方等陀羅尼經
Search for "方等陀羅尼經"
| 於佛前
Search for "於佛前"
| 日月燈明佛
Search for "日月燈明佛"
| 日面佛
Search for "日面佛"
| 日面佛月面佛
Search for "日面佛月面佛"
| 明信佛智
Search for "明信佛智"
| 是心是佛
Search for "是心是佛"
| 普佛
Search for "普佛"
| 智慧光佛
Search for "智慧光佛"
| 智慧力
Search for "智慧力"
| 月面佛
Search for "月面佛"
| 有佛
Search for "有佛"
| 有佛性
Search for "有佛性"
| 有佛無佛
Search for "有佛無佛"
| 有佛無佛性相常住
Search for "有佛無佛性相常住"
| 木佛
Search for "木佛"
| 木佛師
Search for "木佛師"
| 未來佛
Search for "未來佛"
| 未成佛
Search for "未成佛"
| 未曾說一字
Search for "未曾說一字"
| 本事經
Search for "本事經"
| 本佛
Search for "本佛"
| 本來成佛
Search for "本來成佛"
| 本初佛
Search for "本初佛"
| 本堂
Search for "本堂"
| 本意
Search for "本意"
| 本生
Search for "本生"
| 本生心地觀經
Search for "本生心地觀經"
| 本生經
Search for "本生經"
| 本生說
Search for "本生說"
| 本生譚
Search for "本生譚"
| 本行經
Search for "本行經"
| 本行集經
Search for "本行集經"
| 果佛性
Search for "果佛性"
| 果唯識
Search for "果唯識"
| 果地萬德
Search for "果地萬德"
| 果果佛性
Search for "果果佛性"
| 果頭佛
Search for "果頭佛"
| 果頭無人
Search for "果頭無人"
| 梵唄
Search for "梵唄"
| 梵面佛
Search for "梵面佛"
| 森羅萬象卽法身
Search for "森羅萬象卽法身"
| 棺歛葬送經
Search for "棺歛葬送經"
| 極說
Search for "極說"
| 樓至佛
Search for "樓至佛"
| 機教
Search for "機教"
| 欲見佛
Search for "欲見佛"
| 歎佛
Search for "歎佛"
| 歎佛偈
Search for "歎佛偈"
| 歡喜光佛
Search for "歡喜光佛"
| 正傳
Search for "正傳"
| 正因佛性
Search for "正因佛性"
| 正因性
Search for "正因性"
| 正覺道
Search for "正覺道"
| 步他
Search for "步他"
| 歸佛
Search for "歸佛"
| 歸依佛
Search for "歸依佛"
| 歸命無量壽覺
Search for "歸命無量壽覺"
| 毀釋
Search for "毀釋"
| 比丘師經
Search for "比丘師經"
| 毘婆尸佛
Search for "毘婆尸佛"
| 毘婆尸佛經
Search for "毘婆尸佛經"
| 毘盧舍那佛
Search for "毘盧舍那佛"
| 毘盧遮那
Search for "毘盧遮那"
| 毘耶佉梨那
Search for "毘耶佉梨那"
| 水天德佛
Search for "水天德佛"
| 永不成佛
Search for "永不成佛"
| 決定菩薩
Search for "決定菩薩"
| 沒度
Search for "沒度"
| 沒馱
Search for "沒馱"
| 法佛
Search for "法佛"
| 法佛菩提
Search for "法佛菩提"
| 法性佛
Search for "法性佛"
| 法會儀式
Search for "法會儀式"
| 法界佛
Search for "法界佛"
| 法緣
Search for "法緣"
| 法身佛
Search for "法身佛"
| 法身塔
Search for "法身塔"
| 活佛
Search for "活佛"
| 流氏佛
Search for "流氏佛"
| 浮圖
Search for "浮圖"
| 浮屠
Search for "浮屠"
| 浮陀
Search for "浮陀"
| 浮陀跋摩
Search for "浮陀跋摩"
| 浮頭
Search for "浮頭"
| 浴佛
Search for "浴佛"
| 浴佛節
Search for "浴佛節"
| 浴像
Search for "浴像"
| 海迦葉
Search for "海迦葉"
| 涅槃佛
Search for "涅槃佛"
| 涅槃月日
Search for "涅槃月日"
| 淨佛
Search for "淨佛"
| 淨佛國土
Search for "淨佛國土"
| 淨土三昧經
Search for "淨土三昧經"
| 淨度三昧經
Search for "淨度三昧經"
| 淨度經
Search for "淨度經"
| 淸涼寺釋迦如來像
Search for "淸涼寺釋迦如來像"
| 淸淨佛土
Search for "淸淨佛土"
| 淸淨光佛
Search for "淸淨光佛"
| 淸淨法行經
Search for "淸淨法行經"
| 溶佛
Search for "溶佛"
| 滅後
Search for "滅後"
| 濡佛
Search for "濡佛"
| 灌佛
Search for "灌佛"
| 灌佛會
Search for "灌佛會"
| 灌佛經
Search for "灌佛經"
| 灌洗
Search for "灌洗"
| 灌洗佛形像經
Search for "灌洗佛形像經"
| 無上佛道
Search for "無上佛道"
| 無上大道
Search for "無上大道"
| 無上尊道
Search for "無上尊道"
| 無上道教
Search for "無上道教"
| 無佛
Search for "無佛"
| 無佛性
Search for "無佛性"
| 無光佛
Search for "無光佛"
| 無姓有情
Search for "無姓有情"
| 無對光佛
Search for "無對光佛"
| 無性有情
Search for "無性有情"
| 無相佛
Search for "無相佛"
| 無礙光佛
Search for "無礙光佛"
| 無種性
Search for "無種性"
| 無稱佛
Search for "無稱佛"
| 無稱光佛
Search for "無稱光佛"
| 無聞
Search for "無聞"
| 無邊光佛
Search for "無邊光佛"
| 無量佛
Search for "無量佛"
| 無量壽佛
Search for "無量壽佛"
| 無量壽如來會
Search for "無量壽如來會"
| 焰王光佛
Search for "焰王光佛"
| 然燈佛
Search for "然燈佛"
| 熾盛光佛
Search for "熾盛光佛"
| 燄王光佛
Search for "燄王光佛"
| 狗子佛性
Search for "狗子佛性"
| 猛尊導
Search for "猛尊導"
| 獨覺菩提
Search for "獨覺菩提"
| 獨覺乘
Search for "獨覺乘"
| 獨覺種性
Search for "獨覺種性"
| 獲得授記
Search for "獲得授記"
| 玉佛
Search for "玉佛"
| 現在佛名經
Search for "現在佛名經"
| 現見諸佛
Search for "現見諸佛"
| 理佛
Search for "理佛"
| 理佛性
Search for "理佛性"
| 生佛
Search for "生佛"
| 生佛一如
Search for "生佛一如"
| 生佛一體
Search for "生佛一體"
| 生佛不二
Search for "生佛不二"
| 生佛不增不滅
Search for "生佛不增不滅"
| 生佛假名
Search for "生佛假名"
| 生法二身
Search for "生法二身"
| 生身舍利塔
Search for "生身舍利塔"
| 畢勒支底迦
Search for "畢勒支底迦"
| 畢勒支底迦佛
Search for "畢勒支底迦佛"
| 畢支佛
Search for "畢支佛"
| 當來佛
Search for "當來佛"
| 當來成佛
Search for "當來成佛"
| 當得作佛
Search for "當得作佛"
| 當成
Search for "當成"
| 當成佛
Search for "當成佛"
| 疏語
Search for "疏語"
| 白佛
Search for "白佛"
| 白佛言
Search for "白佛言"
| 白傘佛頂
Search for "白傘佛頂"
| 白繖佛頂
Search for "白繖佛頂"
| 百四十種不共佛法
Search for "百四十種不共佛法"
| 百萬遍念佛
Search for "百萬遍念佛"
| 皆依佛性
Search for "皆依佛性"
| 皆成佛道
Search for "皆成佛道"
| 皆有佛性
Search for "皆有佛性"
| 皆當作佛
Search for "皆當作佛"
| 盧舍那佛
Search for "盧舍那佛"
| 盧遮那佛
Search for "盧遮那佛"
| 直指人心見性成佛
Search for "直指人心見性成佛"
| 相似佛
Search for "相似佛"
| 相似卽
Search for "相似卽"
| 相似卽佛
Search for "相似卽佛"
| 相好
Search for "相好"
| 眞佛
Search for "眞佛"
| 眞佛子
Search for "眞佛子"
| 眞如佛性
Search for "眞如佛性"
| 睡佛像
Search for "睡佛像"
| 瞻風
Search for "瞻風"
| 知一切法智
Search for "知一切法智"
| 知無邊諸佛智
Search for "知無邊諸佛智"
| 石佛
Search for "石佛"
| 破佛
Search for "破佛"
| 磨崖佛
Search for "磨崖佛"
| 磨崖佛像
Search for "磨崖佛像"
| 祈願
Search for "祈願"
| 神佛
Search for "神佛"
| 神通道力
Search for "神通道力"
| 禮佛
Search for "禮佛"
| 禮文
Search for "禮文"
| 稱佛
Search for "稱佛"
| 稱名念佛
Search for "稱名念佛"
| 稱名雜行
Search for "稱名雜行"
| 稱揚諸佛功德經
Search for "稱揚諸佛功德經"
| 稱揚諸佛經
Search for "稱揚諸佛經"
| 稽首
Search for "稽首"
| 究竟佛
Search for "究竟佛"
| 等一切佛
Search for "等一切佛"
| 等一切諸佛
Search for "等一切諸佛"
| 等身佛
Search for "等身佛"
| 等身像
Search for "等身像"
| 紫磨金身
Search for "紫磨金身"
| 緣因佛性
Search for "緣因佛性"
| 緣因性
Search for "緣因性"
| 緣覺佛
Search for "緣覺佛"
| 總願
Search for "總願"
| 繞佛
Search for "繞佛"
| 繡佛
Search for "繡佛"
| 繪佛師
Search for "繪佛師"
| 聖佛母般若波羅蜜多經
Search for "聖佛母般若波羅蜜多經"
| 聖弟子
Search for "聖弟子"
| 聖救度佛母二十一種禮讚經
Search for "聖救度佛母二十一種禮讚經"
| 聖軀
Search for "聖軀"
| 聖迹
Search for "聖迹"
| 聖道明
Search for "聖道明"
| 聞佛
Search for "聞佛"
| 聞名
Search for "聞名"
| 聞名見佛願
Search for "聞名見佛願"
| 聲聞子
Search for "聲聞子"
| 聲覺二乘
Search for "聲覺二乘"
| 胎藏界五佛
Search for "胎藏界五佛"
| 胸字
Search for "胸字"
| 脇士
Search for "脇士"
| 臘佛
Search for "臘佛"
| 臥佛像
Search for "臥佛像"
| 臥像
Search for "臥像"
| 自受法樂
Search for "自受法樂"
| 自性住佛性
Search for "自性住佛性"
| 自性淸淨藏
Search for "自性淸淨藏"
| 自然成佛道
Search for "自然成佛道"
| 自身自佛
Search for "自身自佛"
| 至于成佛
Search for "至于成佛"
| 至佛乃盡
Search for "至佛乃盡"
| 至得性
Search for "至得性"
| 至得果佛性
Search for "至得果佛性"
| 至心歸命禮
Search for "至心歸命禮"
| 至成佛道
Search for "至成佛道"
| 致誠
Search for "致誠"
| 與諸佛同
Search for "與諸佛同"
| 般若佛母
Search for "般若佛母"
| 色光
Search for "色光"
| 花祭
Search for "花祭"
| 草木成佛
Search for "草木成佛"
| 藥師七佛供養儀軌如意王經
Search for "藥師七佛供養儀軌如意王經"
| 藥師十二大願
Search for "藥師十二大願"
| 藥師十二誓願
Search for "藥師十二誓願"
| 藥師如來佛
Search for "藥師如來佛"
| 藥師殿
Search for "藥師殿"
| 藥師瑠璃光七佛本願功悳經
Search for "藥師瑠璃光七佛本願功悳經"
| 藥王十二誓願
Search for "藥王十二誓願"
| 處世佛
Search for "處世佛"
| 虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經
Search for "虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經"
| 蜫蟲作佛
Search for "蜫蟲作佛"
| 行佛性
Search for "行佛性"
| 行像
Search for "行像"
| 表白
Search for "表白"
| 補處
Search for "補處"
| 見佛
Search for "見佛"
| 見佛性
Search for "見佛性"
| 見佛聞法
Search for "見佛聞法"
| 見性
Search for "見性"
| 見性成佛
Search for "見性成佛"
| 見諸佛
Search for "見諸佛"
| 覺名
Search for "覺名"
| 覺城
Search for "覺城"
| 覺天
Search for "覺天"
| 覺親
Search for "覺親"
| 覺護
Search for "覺護"
| 覺賢
Search for "覺賢"
| 覺鎧
Search for "覺鎧"
| 覺音
Search for "覺音"
| 觀佛三昧
Search for "觀佛三昧"
| 觀像念佛
Search for "觀像念佛"
| 觀察智佛
Search for "觀察智佛"
| 觀想念佛
Search for "觀想念佛"
| 觀無量壽佛經疏
Search for "觀無量壽佛經疏"
| 觀無量壽經
Search for "觀無量壽經"
| 觀無量壽經義疏
Search for "觀無量壽經義疏"
| 觀行佛
Search for "觀行佛"
| 解境十佛
Search for "解境十佛"
| 觸向對面
Search for "觸向對面"
| 記說
Search for "記說"
| 設我得佛
Search for "設我得佛"
| 訶佛罵祖
Search for "訶佛罵祖"
| 請佛
Search for "請佛"
| 請轉法輪
Search for "請轉法輪"
| 諸佛
Search for "諸佛"
| 諸佛華經
Search for "諸佛華經"
| 諸佛世尊
Search for "諸佛世尊"
| 諸佛世界
Search for "諸佛世界"
| 諸佛出世
Search for "諸佛出世"
| 諸佛力
Search for "諸佛力"
| 諸佛國土
Search for "諸佛國土"
| 諸佛境界
Search for "諸佛境界"
| 諸佛境界攝眞實經
Search for "諸佛境界攝眞實經"
| 諸佛如來
Search for "諸佛如來"
| 諸佛如來身
Search for "諸佛如來身"
| 諸佛家
Search for "諸佛家"
| 諸佛心陀羅尼經
Search for "諸佛心陀羅尼經"
| 諸佛所
Search for "諸佛所"
| 諸佛所說
Search for "諸佛所說"
| 諸佛母菩薩
Search for "諸佛母菩薩"
| 諸佛法
Search for "諸佛法"
| 諸佛現前三昧
Search for "諸佛現前三昧"
| 諸佛聖教
Search for "諸佛聖教"
| 諸佛菩薩
Search for "諸佛菩薩"
| 諸佛證
Search for "諸佛證"
| 諸佛集
Search for "諸佛集"
| 諸佛集會陀羅尼經
Search for "諸佛集會陀羅尼經"
| 證入
Search for "證入"
| 讚佛
Search for "讚佛"
| 讚佛偈
Search for "讚佛偈"
| 讚佛歌
Search for "讚佛歌"
| 讚唄
Search for "讚唄"
| 賢劫一佛
Search for "賢劫一佛"
| 賢劫千佛
Search for "賢劫千佛"
| 超日月光佛
Search for "超日月光佛"
| 轉依難證屈
Search for "轉依難證屈"
| 轉法輪日
Search for "轉法輪日"
| 辟支佛
Search for "辟支佛"
| 辟支佛人
Search for "辟支佛人"
| 辟支佛地
Search for "辟支佛地"
| 辟支佛身
Search for "辟支佛身"
| 辟支佛道
Search for "辟支佛道"
| 辟支佛陀
Search for "辟支佛陀"
| 辟支迦佛
Search for "辟支迦佛"
| 辟支迦佛陀
Search for "辟支迦佛陀"
| 迦攝波佛
Search for "迦攝波佛"
| 迦葉佛
Search for "迦葉佛"
| 迦葉波佛
Search for "迦葉波佛"
| 迹化
Search for "迹化"
| 通念佛
Search for "通念佛"
| 造佛工
Search for "造佛工"
| 造佛師
Search for "造佛師"
| 過去七佛
Search for "過去七佛"
| 過去諸佛
Search for "過去諸佛"
| 道地
Search for "道地"
| 道尊
Search for "道尊"
| 道律
Search for "道律"
| 道德
Search for "道德"
| 道慧
Search for "道慧"
| 道明
Search for "道明"
| 道服飾
Search for "道服飾"
| 道父
Search for "道父"
| 道目
Search for "道目"
| 道種性
Search for "道種性"
| 道緣
Search for "道緣"
| 道誼
Search for "道誼"
| 道議
Search for "道議"
| 道跡
Search for "道跡"
| 道迹
Search for "道迹"
| 遶佛
Search for "遶佛"
| 遶佛三匝
Search for "遶佛三匝"
| 遶旋
Search for "遶旋"
| 釋子
Search for "釋子"
| 釋尊祭
Search for "釋尊祭"
| 釋迦文佛
Search for "釋迦文佛"
| 釋迦牟尼佛
Search for "釋迦牟尼佛"
| 釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔讚
Search for "釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔讚"
| 金佛
Search for "金佛"
| 金光佛刹
Search for "金光佛刹"
| 金剛佛
Search for "金剛佛"
| 金剛佛子
Search for "金剛佛子"
| 金剛無量壽道場
Search for "金剛無量壽道場"
| 金剛界五佛
Search for "金剛界五佛"
| 金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌
Search for "金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌"
| 鉢剌翳伽佛陀
Search for "鉢剌翳伽佛陀"
| 鉢剌翳伽陀
Search for "鉢剌翳伽陀"
| 鉢剌翳迦佛陀
Search for "鉢剌翳迦佛陀"
| 錠光佛
Search for "錠光佛"
| 阿彌陀佛
Search for "阿彌陀佛"
| 阿彌陀婆
Search for "阿彌陀婆"
| 阿彌陀廋斯
Search for "阿彌陀廋斯"
| 阿提佛陀
Search for "阿提佛陀"
| 阿毘三佛
Search for "阿毘三佛"
| 阿毘三佛陀
Search for "阿毘三佛陀"
| 阿閦鞞
Search for "阿閦鞞"
| 降神母胎
Search for "降神母胎"
| 降誕
Search for "降誕"
| 降誕會
Search for "降誕會"
| 降誕節
Search for "降誕節"
| 集華經
Search for "集華經"
| 隨轉理門
Search for "隨轉理門"
| 雁堂
Search for "雁堂"
| 雁宇
Search for "雁宇"
| 雙足下現千輻輪相
Search for "雙足下現千輻輪相"
| 離性無別佛
Search for "離性無別佛"
| 難思光佛
Search for "難思光佛"
| 非佛
Search for "非佛"
| 非佛子
Search for "非佛子"
| 非佛說
Search for "非佛說"
| 非心非佛
Search for "非心非佛"
| 非情成佛
Search for "非情成佛"
| 音聲佛事
Search for "音聲佛事"
| 頂禮佛足
Search for "頂禮佛足"
| 頭面接足
Search for "頭面接足"
| 頭面接足禮
Search for "頭面接足禮"
| 頭面禮
Search for "頭面禮"
| 頭面禮足
Search for "頭面禮足"
| 願佛
Search for "願佛"
| 顯密圓通成佛心要集
Search for "顯密圓通成佛心要集"
| 飮光佛
Search for "飮光佛"
| 香積
Search for "香積"
| 馬鳴菩薩讚
Search for "馬鳴菩薩讚"
| 馬鳴讚
Search for "馬鳴讚"
| 骨佛
Search for "骨佛"
| 髮塔
Search for "髮塔"
| 麤見諸佛
Search for "麤見諸佛"
| 龍女成佛
Search for "龍女成佛"
|

検索キーワード: buddha [SAT] buddha

検索対象: すべて

-- 1859 件ヒット
関連キーワード(共起数上位10件・括弧内数字は共起数/キーワード登場数。なお、このリストには検索語も含む):
日本 (816 / 65608)  中国 (445 / 18231)  インド (427 / 20708)  日本仏教 (385 / 33026)  中国仏教 (218 / 8726)  仏教学 (189 / 7771)  親鸞 (186 / 9043)  インド仏教 (177 / 7972)  浄土教 (134 / 5829)  教行信証 (110 / 3859)  [30件まで表示]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
氏名 タイトル 媒体名 発行日 掲載頁詳細本文INBUDS IDCI
藤嶋胆岳小説的釈尊東洋哲学 通号 1894-08-02 238-239詳細IB00042802A-
金山穆韶大日経の教主に就て(二)密教研究 通号 47 1932-12-25 75-104詳細IB00015283A-
竜山章真The Teaching of Buddha大谷学報 通号 55 1934-10-30 204-205詳細IB00024864A-
横川D.Goddard: Followers of Buddha大谷学報 通号 56 1934-12-15 187-188詳細IB00024872A-
PULLEVEPBUDDHISM IN CEYLON大崎学報 通号 87 1935-12-27 1-6(L)詳細IB00022816A-
津田左右吉念仏と称名東洋思想研究 通号 1 1937-03-30 411-468詳細IB00024235A-
板野長八道生の仏性論支那仏教史学 通号 1 1938-05-15 1-26詳細IB00024275A-
神田喜一郎支那繍仏雑記支那仏教史学 通号 1 1940-05-05 39-41詳細IB00024318A-
水野清一ガンダァラ菩薩交脚像・ハッダ仏頭佛敎藝術 通号 8 1950-07-15 64-65詳細IB00034305A
山口益維摩経仏国品の原典的解釈(上)大谷学報 通号 108 1950-11-20 1-17詳細IB00025106A-
辻直四郎マートリチェータ作一百五十讃の新出版について東洋学報 通号 108 1951-10-15 85-87詳細IB00018155A-
TucciGiuseppeBUDDHIST STUDIES IN ITALY龍谷大学論集 通号 342 1951-12-05 88-88(L)詳細IB00013411A-
福山敏男東大寺大仏殿の第一期形態佛敎藝術 通号 15 1952-04-25 14-34詳細IB00034352A
古田紹欽白隠の念仏論大倉山論集 通号 1 1952-06-01 228-236詳細IB00035694A-
春日井真也Raghu Vira and Chikyo Yamamoto; The Buddha and The Bodhisattva in Indian Sculpture仏教文化研究 通号 2 1952-09-30 126-127(R)詳細ありIB00061869A
山本智教仏像の起源について佛敎藝術 通号 17 1952-12-25 31-44詳細IB00034366A
足利惇氏大無量寿経嘆仏偈の梵本について仏教学研究 通号 8/9 1953-08-15 1-8(L)詳細IB00012699A-
石川海浄仏身思想の源流に就いて大崎学報 通号 100 1953-10-13 25-41詳細IB00022937A-
道端良秀山西省祁県の六朝石仏仏教史学 通号 12 1953-12-30 49-58(R)詳細IB00160819A-
高田修宝冠仏の像について仏教芸術 通号 21 1954-04-25 42-58詳細IB00034395A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage