INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

佛教大学研究紀要 (通号: 53)

媒体情報:

媒体名 佛教大学研究紀要
媒体名欧文 Journal of Bukkyo University
通号 53
編者 佛教大学研究室
発行日 1969-03-14
発行者佛教大学学会
発行地京都


収録論文: 5 件

井川 定慶 法然上人行状絵図の複写佛教大学研究紀要23-49詳細
田中 塊堂 絵因果経の本源に就いて佛教大学研究紀要51-78詳細
竹島 淳夫 唐朝玄宗の宗教観と開元の仏教対策佛教大学研究紀要79-120詳細
小玉 大円 チベットにおける戒律の伝統について佛教大学研究紀要121-139詳細
山本 利達 横川僧都の心情佛教大学研究紀要1-21詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage