INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

淨土學 (通号: 12)

媒体情報:

媒体名 淨土學
媒体名欧文 Jyoudogaku
通号 12
編者 石井教道
発行日 1937-12-25
発行者浄土学研究会
発行地東京


収録論文: 7 件

望月 信亨 世親の往生論に現はれたる弥陀浄土観淨土學1-7(R)詳細
池田 英淳 杭州浄慈寺に於ける浄修者と無量寿懺法(1)淨土學9-19(R)詳細
小沢 勇貫 浄仏国土の教義に就いて淨土學20-28(R)詳細
岸 覚勇 浄土三派の名号釈淨土學29-37(R)詳細
藤堂 俊章 記主門下の弥陀十劫久遠説淨土學38-50(R)詳細
宝田 正道 二十五菩薩和讃の本文校異淨土學51-66(R)詳細
浄土学研究会 明治大正昭和浄土宗侶著述目録淨土學67-86(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage