INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

高野山大学論叢 (通号: 41)

媒体情報:

媒体名 高野山大学論叢
媒体名欧文 JOURNAL OF KŌYASAN UNIVERSITY (KŌYASAN-DAIGAKU-RONSŌ)
通号 41
ISSN 0452-6333
編者 高野山大学
発行日 2006-02-21
発行者高野山大学
発行地高野山


収録論文: 3 件

静 慈圓 高野山山王院竪精(資料八)高野山大学論叢13-49(R)詳細
武内 孝善 高野山大学図書館・光明院文庫蔵典籍文書目録(二)高野山大学論叢51-149(R)詳細
藤村 隆淳 釈尊の呼称について高野山大学論叢23-68(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage