INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

佛教大学 博士(文学) (通号: 2014)

媒体情報:

媒体名 佛教大学 博士(文学)
媒体名欧文 ----
通号 2014
特集・テーマ 2014年度博士論文
ISSN ----
ISBN ----
発行日 2015-03
発行地京都


収録論文: 3 件

藤井 真聖 Tattvasaṃgraha(pañjikā), śabdārthaparīkṣāの研究佛教大学 博士(文学)1-215(L)詳細
村田 真一 『八幡宇佐宮御託宣集』の中世佛教大学 博士(文学)1-329(R)詳細
山本 浄邦 光州実業学校の研究佛教大学 博士(文学)1-124(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage