INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

九州龍谷短期大学紀要 (通号: 32)

媒体情報:

媒体名 九州龍谷短期大学紀要
媒体名欧文 kyūshūryūkokutankidaigakukiyō
通号 32
ISSN 09116583
編者 九州龍谷学会
発行日 1986-03-20
発行者九州龍谷短期大学
発行地佐賀


収録論文: 4 件

徳永 大信 真宗に於ける菩薩観九州龍谷短期大学紀要1-9(L)詳細
林 智康 親鸞の神祇観九州龍谷短期大学紀要11-26(L)詳細
谷川 理宣 原文対照『教行信証』引用文類研究(II)九州龍谷短期大学紀要27-60(L)詳細
太田 心海 ダルマキールティ(法称)著『正しい認識に関する評釈ー自己推論章』および自註・和訳(二) 第107偈~第123偈九州龍谷短期大学紀要181-197(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage