INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教学 (通号: 57)

媒体情報:

媒体名 仏教学
媒体名欧文 BUKKYO-GAKU (Journal of Buddhist Studies)
通号 57
ISSN 0387-026X
編者 仏教思想学会
発行日 2016-03-20
発行者仏教思想学会
発行地東京


収録論文: 4 件

松本 知己 宗性書写『法華教主抄』に見える教主論について仏教学1-21(R)詳細
李 子捷 『究竟一乗宝性論』の真如説の一考察仏教学37-62(L)詳細
石田 尚敬 仏教論理学派における分別知の考察仏教学19-36(L)詳細
松田 訓典 Mahāyānasūtrālaṃkāraの構成に対する註釈態度仏教学1-17(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage