INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

親鸞教学 (通号: 109)

媒体情報:

媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 SHINRAN KYOGAKU The Otani Journal of Shin Buddhism
通号 109
ISSN 0583-0567
編者 大谷大学真宗学会
発行日 2018-03-01
発行者親鸞教学編集部
発行地京都


収録論文: 6 件

延塚 知道 一心帰命と一心願生親鸞教学1-20(R)詳細
中山 量純 無義為義親鸞教学21-37(R)詳細
豅 弘信 「愚禿善信」考親鸞教学38-54(R)詳細
鍵主 良敬 曇鸞大師「無生の生」の誤謬説を嘆く親鸞教学55-77(R)詳細
金子 大栄 仏となる道親鸞教学78-93(R)詳細
安田 理深 自己の根元と自己との対話親鸞教学94-111(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage