INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

東洋学術研究 17 巻 2 号 (通号: 89)

媒体情報:

媒体名 東洋学術研究
媒体名欧文 THE JOURNAL OF ORIENTAL SCIENCE
通号 89
17
2
ISSN ----
ISBN ----
編者 東洋哲学研究所
発行日 1978-03-10
発行者東洋哲学研究所
発行地東京


収録論文: 6 件

桐村 泰次 仏教的人間学の一考察東洋学術研究1-18(R)詳細
エバーハルト W 射人(下)東洋学術研究31-49(R)詳細
金関 丈夫 射人(下)東洋学術研究31-49(R)詳細
川井 直人 気候と歴史(三)東洋学術研究50-66(R)詳細
三枝 充悳 初期仏教の思想(十七)東洋学術研究67-97(R)詳細
玉城 康四郎 梶芳光運監修・峰島旭雄編集『東西思惟形態の比較研究』東洋学術研究107-116(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage