INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

東海仏教 (通号: 47)

媒体情報:

媒体名 東海仏教
媒体名欧文 TOKAI-BUKKYO
通号 47
ISSN 04957407
編者 東海印度学仏教学会
発行日 2002-03-31
発行者東海印度学仏教学会
発行地名古屋


収録論文: 4 件

渡辺 信和 「聖徳太子伝」における乳母(上)東海仏教1-14詳細
松山 智道 親鸞聖人の教化観東海仏教15-27詳細
伊藤 正見 命根と中有東海仏教38-53(L)詳細
遠藤 康 ヨーガ派の天啓聖典観東海仏教54-68(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage