INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大崎学報 (通号: 93)

媒体情報:

媒体名 大崎学報
媒体名欧文 Journal of Nichiren Buddhist Studies
通号 93
ISSN 02891174
編者 望月歓厚
発行日 1938-12-16
発行者宗学研究室
発行地東京


収録論文: 5 件

小林 是恭 最蓮房賜書管見大崎学報1-26詳細
石川 海浄 大念処経解題大崎学報27-40(R)詳細
山上 ゝ泉 日蓮聖人遺文の語法と『文法上許容事項』との関係大崎学報41-62詳細
林 宣正 伝教々学に於ける華厳教学に就いて大崎学報63-86詳細
田中 喜久三 法華経真読考大崎学報87-101詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage