INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大崎学報 (通号: 96)

媒体情報:

媒体名 大崎学報
媒体名欧文 Journal of Nichiren Buddhist Studies
通号 96
ISSN 02891174
編者 望月歓厚
発行日 1941-05-12
発行者宗学研究室
発行地東京


収録論文: 5 件

清水 龍山 一念三千の組織構成と三世間大崎学報1-17(R)詳細
小林 是恭 日蓮聖人の道徳に就いて大崎学報18-41詳細
布施 浩岳 大乗涅槃経異本考大崎学報42-53詳細
山上 ゝ泉 国文学上に於ける拾遺集初出『釈教歌』の地位大崎学報54-100詳細
執行 海秀 本尊口伝相承書の研究大崎学報101-126(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage