INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大崎学報 (通号: 157)

媒体情報:

媒体名 大崎学報
媒体名欧文 The Journal of Nichiren Buddhist Studies
通号 157
特集・テーマ 茂田井教亨先生追悼号
ISSN 02891174
編者 立正大学仏教学会
発行日 2001-03-31
発行地東京


収録論文: 5 件

茂田井教亨先生年譜・著述論文目録・歎徳文・弔辞・追悼文大崎学報1-51詳細
北川 前肇 日蓮聖人の『立正安国論』と『三教指帰』大崎学報53-73詳細
石川 修道 龍口法難における日蓮聖人の方人考大崎学報75-101詳細
中村 禎里 六字経法の本尊について大崎学報103-124詳細
桐谷 征一 北朝摩崖刻経と経文の簡約化大崎学報125-166(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage