INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

金澤文庫研究紀要 (通号: 13)

媒体情報:

媒体名 金澤文庫研究紀要
媒体名欧文 THE KANAZAWABUNKO BULLETIN
通号 13
ISSN ----
ISBN ----
発行日 1976-03-20
発行者神奈川県立金澤文庫
発行地横浜市


収録論文: 5 件

納富 常天 東国仏教における外典の研究と受容(二)金澤文庫研究紀要1-18(R)詳細
真鍋 俊照 金沢文庫本「別尊要記」と師説の研究(四)金澤文庫研究紀要19-50(R)詳細
日置 孝彦 宋代戒律史上にあらわれた元照の浄土教金澤文庫研究紀要51-70(R)詳細
高橋 秀栄 関東天台と十不二門指要鈔金澤文庫研究紀要71-88(R)詳細
前田 元重 称名寺棟札・銘札集金澤文庫研究紀要89-126(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage