INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

支那仏教史学 3 巻 1 号

媒体情報:

媒体名 支那仏教史学
媒体名欧文 The Journal of the History of Chinese Buddhism
3
1
編者 支那仏教史学会
発行日 1939-04-01
発行者法蔵館
発行地京都


収録論文: 4 件

山崎 宏 唐代に於ける僧尼所隷の問題支那仏教史学1-27詳細
大屋 徳城 高麗蔵の旧雕本と新雕本の交渉に関する実証的研究支那仏教史学28-61詳細
足立 喜六 唐代の泥波羅道支那仏教史学62-78詳細
八百谷 孝保 新羅僧義湘伝考支那仏教史学79-94詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage