INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

支那仏教史学 6 巻 1 号

媒体情報:

媒体名 支那仏教史学
媒体名欧文 The Journal of the History of Chinese Buddhism
6
1
編者 支那仏教史学会
発行日 1942-07-15
発行者法蔵館
発行地京都/東京


収録論文: 6 件

山崎 宏 隋代僧官考支那仏教史学1-15詳細
水野 清一 魏書釈老志の耆闍崛山殿支那仏教史学16-23詳細
清水 三男 中世に於ける寺院の郷について支那仏教史学24-32詳細
小川 貫弌 太原崇善寺新出管主八の施入経と西夏文大蔵経の残葉支那仏教史学33-46詳細
亀川 正信 会昌の廃仏に就いて支那仏教史学47-68詳細
福尾 猛市郎 藤原兼実の時代とその浄土信仰に就いて支那仏教史学69-82詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage