INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

親鸞教学 (通号: 114)

媒体情報:

媒体名 親鸞教学
媒体名欧文 SHINRAN KYOGAKU The Otani Journal of Shin Buddhism
通号 114
ISSN 0583-0567
編者 大谷大学真宗学会
発行日 2022-01-15
発行者親鸞教学編集部
発行地京都


収録論文: 6 件

山田 恵文 「獲得名号自然法爾御書」の考察親鸞教学1-21(R)詳細
光川 眞翔 「行信論」再考親鸞教学22-41(R)詳細
一楽 真 真宗学とは何か親鸞教学42-71(R)詳細
鍋島 直樹 実践真宗学の姿勢親鸞教学72-98(R)詳細
安田 理深 言の仏教学親鸞教学99-111(R)詳細
木越 康 大乗仏教の歩み親鸞教学112-132(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage