INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教研究 1 巻 3 号 (通号: 3)

媒体情報:

媒体名 仏教研究
通号 3
1
3
編者 真宗大谷大学仏教研究会
発行日 1920-10-31
発行者真宗大谷大学仏教研究会
発行地京都


収録論文: 5 件

佐賀 東周 松室釈文と信瑞音義仏教研究1-39詳細
山上 正尊 忘れられたる源空門流の一義仏教研究40-73詳細
寺本 婉雅 西蔵喇嘛教史(第三回、完結)仏教研究74-93詳細
名畑 応順 明遍僧都の研究仏教研究94-130詳細
井上 右近 戦闘的仏典の溯源的研究仏教研究134-139(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage