INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教研究 8 巻 4 号 (通号: 28)

媒体情報:

媒体名 仏教研究
通号 28
8
4
編者 大谷大学仏教研究会
発行日 1927-10-01
発行者大谷大学仏教研究会
発行地京都


収録論文: 4 件

大須賀 秀道 浄土論の訳本について仏教研究1-15詳細
上杉 慧岳 西山家に於ける聖浄二門並に釈迦弥陀二教論を究めて真宗二門二教論に及ぶ(二)仏教研究16-55詳細
多屋 頼春 東条義門伝稿仏教研究56-119詳細
桜部 文鏡 梵漢対検西蔵大蔵経目録(七)仏教研究85-96(L)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage