INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大谷学報 10 巻 1 号 (通号: 33)

媒体情報:

媒体名 大谷学報
媒体名欧文 ----
通号 33
10
1
ISSN ----
ISBN ----
編者 大谷学会
発行日 1929-02-25
発行者大谷学会
発行地京都


収録論文: 5 件

赤沼 智善 起信論の真如に就いて大谷学報1-29詳細
河野 法雲 華厳経と浄土経との関係大谷学報107-118詳細
日下 無倫 親鸞聖人寿像の研究大谷学報119-149詳細
岡崎 正謙 頓成事件に就いて大谷学報150-176詳細
寺本 婉雅 竜樹造・仏三身讃及び其の疏大谷学報177-198詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage