INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教学 (通号: 8)

媒体情報:

媒体名 仏教学
媒体名欧文 BUKKYO-GAKU Journal of Buddhist Studies
通号 8
編者 仏教学研究会
発行日 1979-10-25
発行者山喜房佛書林
発行地東京


収録論文: 6 件

平川 彰 阿梨耶識と阿頼耶識仏教学1-19詳細
松本 照敬 ラーマーヌジャの仏教批判(一)仏教学21-37詳細
向井 亮 『顕揚聖教論』と『瑜伽師地論』仏教学39-68詳細
島 岩 ブラフマンと現象世界との関係仏教学69-86詳細
佐藤 弘夫 初期真宗における末法観の変容仏教学87-107詳細
原田 覚 摩訶衍禅師考仏教学109-133詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage