INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大谷学報 17 巻 4 号 (通号: 64)

媒体情報:

媒体名 大谷学報
媒体名欧文 ----
通号 64
17
4
ISSN ----
ISBN ----
編者 大谷学会
発行日 1936-12-01
発行者大谷学会庶務部
発行地京都


収録論文: 4 件

日下 無倫 三河国に於ける真宗教団の発展 下大谷学報1-39詳細
山口 益 法法性分別論の梵文断片大谷学報40-47(R)詳細
亀田 次郎 徳川時代蝦夷地布教の一資料大谷学報48-54(R)詳細
釜田 弘文 蓮如上人の吉崎滞留と加越問徒大谷学報122-163(R)詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage