INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大谷学報 21 巻 2 号 (通号: 78)

媒体情報:

媒体名 大谷学報
媒体名欧文 ----
通号 78
21
2
ISSN ----
ISBN ----
編者 大谷学会
発行日 1940-06-05
発行者大谷学会庶務部
発行地京都


収録論文: 6 件

泉 芳璟 梵文金光明経の校訂に就きて大谷学報1-19(R)詳細
桑名 観宇 二種深信論の史的研究 中大谷学報20-37詳細
多屋 弘 曇鸞大師伝之研究大谷学報38-62詳細
富貴原 章信 摂論宗の日本伝来に就いて大谷学報63-80詳細
小島 浄土論講讃大谷学報89-90詳細
小島 春日礼智輯 無量寿経述義記大谷学報92-94詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage