INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大谷学報 23 巻 5 号 (通号: 89)

媒体情報:

媒体名 大谷学報
通号 89
23
5
編者 大谷大学大谷学会
発行日 1942-09-25
発行者大谷大学大谷学会
発行地京都


収録論文: 4 件

金子 大栄 真宗学の本義大谷学報1-6詳細
禿 諦住 真宗精神の構造大谷学報7-19詳細
和田 秀夫 ラトナーヴァリーRatnāvalīの内容概観大谷学報20-57詳細
道端 良秀 山東省に於ける仏教摩崖大谷学報58-65詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage