INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

大谷学報 25 巻 1/2 号 (通号: 97)

媒体情報:

媒体名 大谷学報
通号 97
25
1/2
編者 大谷大学大谷学会
発行日 1944-10-10
発行者大谷大学大谷学会
発行地京都


収録論文: 4 件

安井 広度 帰依の道、凡夫の道大谷学報1-11詳細
山口 益 印度大乗仏教学史に於ける教相判釈の展開大谷学報12-30詳細
桑谷 観宇 課題と解決大谷学報31-49詳細
稲葉 正就 円測撰解深密経疏の西蔵訳に就て大谷学報50-65詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage