INBUDS     検索語入力欄:[D]
ā   ī   ū                     ñ   ś                                         
ā   Ā   á   Á   à   À   ă   Ă   ǎ   Ǎ   â      ä   Ä   ā̆   Ā̆   æ   Æ   ç   Ç   č   Č         ē   Ē   é   É   è   È   ê   Ê   ě   Ě   ĕ   Ĕ                     ī   Ī   í   Í   ì   Ì   î   Π  ï   Ï   ĭ   Ĭ   ī̆   Ī̆   ĩ   Ĩ                           Ń   ń               ṇ̄   Ṇ̄   ñ   Ñ   ō   Ō   ó   Ó   ò   Ò   ô   Ô   ǒ   Ǒ   ŏ   Ŏ   ö   Ö   ø   Ø   œ   Œ                  ś   Ś               š   Š   ß               ū   Ū   ú   Ú   ù   Ù   ŭ   Ŭ   ǔ   Ǔ   û   Û   ü   Ü   ū̆   Ū̆         ź   Ź        

仏教学 (通号: 24)

媒体情報:

媒体名 仏教学
媒体名欧文 BUKKYO-GAKU Journal of Buddhist Studies
通号 24
ISSN 0387-026
編者 仏教思想学会
発行日 1988-03
発行者山喜房佛書林
発行地東京


収録論文: 5 件

川崎 信定 バヴィヤの『中観心論』にみられる『一切智』説(一)仏教学1-20詳細
小丸 真司 浄土教における増上縁仏教学21-52詳細
塚田 貫康 入菩提行論細疏第九章試訳(3)仏教学53-74(L)詳細
斎藤 明 初期中観派とブッダパーリタ仏教学29-51(L)詳細
広瀬 智一 『アビダルマディーパ』における菩薩論仏教学1-28詳細

キーワード統計
表示情報提供元(PDF論文所在情報):CiNii & J-Stage